HUIS-AAN-HUISBLADEN

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie

Het jaar 2001 kende voor de organisatie van de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie (HHC, waarin opgenomen de uitgeverijen Noorderpers te Alkmaar, Uitgeverij De Echo te Amsterdam, Uitgeverij Van Groenigen te Nieuw-Vennep en Reclame 't Gooi te Hilversum) een duidelijke tweedeling. Het eerste halfjaar handhaafde de advertentieomzet zich op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. In de tweede helft van 2001 daalde de advertentieomzet ten opzichte van 2000 door de lagere economische conjunctuur. De daling deed zich vooral voor in de personeels-, auto- en keukenbranche bij de midweekse uitgaven. De advertentieomzet bij de zondagsbladen stabiliseerde. De HHC zal deze bladen verder optimaliseren en duidelijker in de markt positioneren.

De toegevoegde waarde van de uitgaven stond sterk onder druk als gevolg van de stijging van de papierprijs in 2001. Het resultaat van de HHC bleef mede daardoor onder het resultaat over 2000.

De centrale verkooporganisatie van de HHC voor grote regionale en landelijk opererende klanten is De Holland Combinatie. In het kerstrapport van het mediablad 'Adformatie' is De Holland Combinatie wederom gekozen tot de meest gewaardeerde verkooporganisatie. De omzet gegenereerd door De Holland Combinatie is toegenomen.

Uitgeversmaatschappij De Trompetter

Overeenkomstig het NMa-besluit zijn de aandelen van Uitgeversmaatschappij De Trompetter ultimo 2000 overgedragen van Media Groep Limburg aan Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Het resultaat van De Trompetter stond onder zware druk als gevolg van de eisen van de NMa en mede door de ontvlechting van een aantal activiteiten uit Media Groep Limburg. Zo stegen de kosten voor productie, verspreiding en de overhead explosief. Daarnaast was er sprake van een inzakkende advertentiemarkt.