De Telegraaf Tijdschriften Groep

Het resultaat van De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. (TTG) over 2000 is, exclusief de aanloopverliezen van nieuwe titels, nagenoeg gelijk aan het in 1999 behaalde resultaat.

TTG Nederland

In 2000 is binnen de TTG een aantal organisatorische veranderingen doorgevoerd. Het vrij diverse pakket titels is onderverdeeld in clusters, ieder met een duidelijke doelgroep, focus, synergie en doelstelling.  De TTG- internetactiviteiten zijn verder ontwikkeld onder leiding van een specifieke uitgever internet, uiteraard in samenwerking met De Telegraaf Elektronische Media.

Met uitzondering van Personal Finance, Buitengewoon en FHM droegen alle TTG-titels bij aan het resultaat over 2000. De titel Personal Finance is medio 2000 opgeheven op grond van een aanhoudend slecht financieel resultaat zonder uitzicht op herstel en wegens het geringe marktaandeel in de afkalvende markt van financiële tijdschriften. Sinds de introductie van Buitengewoon in 1997 heeft dit blad geen positieve bijdrage opgeleverd. Buitengewoon was niet in staat om een goede plaats op de markt van tuinbladen in Nederland te verwerven.

Met de Engelse uitgever Emap is een licentieovereenkomst gesloten voor het uitgeven van FHM, dat in oktober 2000 is geïntroduceerd op de Nederlandse markt. FHM was de derde introductie in Nederland in het zogenaamde segment 'lads magazines', na ZSM (van VNU) en Maxim (licentie van Dennis Publishing). De introductie van FHM was succesvol en het blad heeft na drie nummers een duidelijke leiderspositie in deze markt veroverd.

De internetsite fhm.nl werd gelijktijdig geïntroduceerd en trekt sinds de lancering gemiddeld over het laatste kwartaal van 2000 ruim 250.000 pageviews per maand.

Privé is wederom marktleider in het segment gossipbladen dat ook in 2000 verder onder druk is komen te staan. In 2000 zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd en is voor een nieuwe aanpak van de oplage- en advertentiemarkt gekozen. Alle veranderingen zijn erop gericht om met een beter product en een sterker merk een groter marktaandeel te bemachtigen.

De internetsite van Privé trekt gemiddeld over de laatste drie maanden van 2000 ongeveer 118.000 pageviews per maand.

De omzet en het resultaat van Elegance en Residence zijn toegenomen, vooral als gevolg van een hogere advertentieomzet. De TTG-bladen in het luxe segment profiteerden in 2000 op de advertentiemarkt optimaal van de hoogconjunctuur.

Autovisie heeft op de markt van autobladen een duidelijke leiderspositie. Dit blad wordt in de markt van autoliefhebbers gezien als het beste autoblad op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. Deze positie biedt een goede basis om ook digitaal het merk Autovisie te benutten.

In 2000 is de internetsite autovisie.nl verder ontwikkeld en aangepast aan de autoliefhebber. In het laatste kwartaal van 2000 had deze site gemiddeld 640.000 pageviews per maand.

Voorts is in 2000 een contract gesloten met Autobytel, waarbij Autovisie onafhankelijke autotesten en autonieuws levert. 

De resultaten van de titels MAN en Hitkrant daalden ten opzichte van vorig jaar wegens een lagere advertentieomzet en gedaalde oplagen. De site van Hitkrant trekt per maand gemiddeld ruim 300.000 pageviews, gemeten over het laatste kwartaal van 2000.

Het concept van Voetbal Magazine was aan vernieuwing toe. In januari 2001 is het eerste nummer verschenen in de nieuwe vorm. Het effect van deze nieuwe aanpak op de advertentiemarkt is goed; de oplage ontwikkelt zich eveneens positief. Sinds juli 2000 wordt deze titel niet meer in samenwerking met de KNVB uitgebracht.

Begin 2001 is besloten de uitgave van Tennis te beëindigen. Deze titel sloot niet langer aan bij het huidige portfolio.

De bijdrage van De Telegraaf Sponsored Media (TSM) aan het resultaat over 2000 was evenals voorgaande jaren negatief. De tarieven voor sponsored magazines staan al jaren onder druk en zijn onvoldoende om TSM winstgevend te kunnen exploiteren binnen het Telegraaf-concern.

Inmiddels is met een aantal medewerkers van TSM overeenstemming bereikt over een management buy out met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001.

TTG Zweden

De uitgeverij Svensk Specialpress AB te Stockholm, die in 1999 door de TTG is gekocht, heeft eind 2000 haar naam veranderd in TTG Sverige AB. TTG Sverige gaf al het sportblad Golf Digest, alsmede de watersportbladen Vi Båtägare en Båtnytt uit.

In maart 2000 is de TTG-titel Residence succesvol op de Zweedse markt geïntroduceerd. In totaal werden zeven titels in dit segment op de markt gebracht. Residence heeft een duidelijke eerste plaats verworven op zowel de advertentie- als de lezersmarkt en werd in oktober 2000 uitgeroepen tot Tijdschrift van het Jaar.

TTG Sverige zal in 2001 naar verwachting verder groeien op de Zweedse tijdschriftenmarkt. De TTG haalde voor Zweden de licentie binnen voor de in vele landen succesvolle Cosmopolitan.

Cosmopolitan is in een joint venture met Hearst in februari 2001 in Zweden gelanceerd.

Het resultaat van TTG Sverige in 2000 lag boven dat van 1999, indien het aanloopverlies van Residence buiten beschouwing wordt gelaten.