Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie

Het millenniumjaar 2000 is voor de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC) een uitstekend jaar geweest. De onverminderd sterke economie heeft wederom gezorgd voor een aanzienlijke groei van onder andere de omzet van De Holland Combinatie (de centrale verkooporganisatie van HHC) en de omzet personeelsadvertenties. De omzet nam toe van circa Fl. 116 miljoen over 1999 tot ruim Fl. 128 miljoen over 2000. Het resultaat van deze divisie is daarmee eveneens aanzienlijk toegenomen.

Alle uitgeverijen hebben hieraan een flinke bijdrage geleverd. De toeneming van het advertentievolume is toe te schrijven aan de midweekse uitgaven; het gemiddelde niveau van de zondagsbladen bleef nagenoeg gelijk.

De bezorging, ook in 2000 een bron van zorg, heeft veel aandacht en inspanning gevergd met dientengevolge hogere kosten. De uitvoering van en daarmee de verantwoordelijkheid voor de bezorging zal in 2001 in handen komen van Logistiek B.V. Bundeling van krachten zal moeten leiden tot de gewenste kwaliteit van de bezorging van de bladen.

In 2000 is in de kop van Noord-Holland een extra editie van het Zondagochtendblad met de naam 'Amstelmeer' toegevoegd aan de bestaande edities Den Helder en Schagen. Per 1 januari 2001 is voor de gebieden van Nieuwsblad De Kennemer en het Nieuwsblad voor Castricum gekozen voor een verdere verfijning van het editiestelsel, gericht op maatwerk. Hiermee zijn tevens de doublures in een deel van deze gebieden weggenomen.