Hollandse Dagbladcombinatie

Voor de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. (HDC) was 2000 wederom een bewogen jaar. Enkele belangrijke elementen daarbij waren:

  • De bedrijfsverplaatsing van Drukkerij Noordholland (DNH) van Hoorn naar Alkmaar, de uitbreiding van de bestaande pers en de ingebruikneming van de nieuwe pers aldaar.
  • De intensieve voorbereidingen voor de samenvoeging van de dagbladuitgeverijen Damiate en De Gooi- en Eemlander tot één uitgeverij van regionale middag- en avondbladen met voldoende schaalgrootte.
  • Het opgaan van de verspreidorganisatie van de HDC, InterHolland Verspreiders (IHV), alsmede een aantal afdelingen van de uitgeverijen die zich bezighouden met de bezorging van dag- en weekbladen, in het eerder genoemde Logistiek B.V.
  • De oprichting van Regio-i waarin HDC, Media Groep Limburg en Noordelijke Dagblad Combinatie Holding B.V., tezamen met N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf hun krachten bundelen op het gebied van regionale internetactiviteiten.

De meeste van deze factoren waren ook van invloed op het door HDC behaalde financiële resultaat over 2000. Ook afgezien van het effect van een lager druktarief voor opdrachten ten behoeve van het Telegraaf-concern enerzijds en de overdracht van de winstgevende prepressactiviteiten naar zusteronderneming HHC anderzijds werd over 2000 een duidelijk lager exploitatieresultaat behaald.

Indien de kernactiviteiten van de HDC afzonderlijk worden bezien, kan worden geconstateerd dat het resultaat van de dagbladen beter was dan in 1999. De weekbladen leden een geringer verlies. De toenemende bezorgkosten resulteerden echter in een lager resultaat bij IHV. De internetactiviteiten leverden nog geen positieve bijdrage aan het resultaat.

De oplage van het Noordhollands Dagblad stagneerde op een niveau iets onder dat van ultimo 1999. De daling in oplage van de Damiate-bladen bedroeg rond de 1% en die van De Gooi- en Eemlander/Dagblad van Almere bedroeg evenals het voorgaande jaar 3%. Laatstgenoemde kranten kregen in november een geheel nieuwe vormgeving.

Het advertentievolume van de dagbladen van HDC profiteerde ook dit jaar nog van een bloeiende markt voor personeelsadvertenties. De volumes in de regionale en lokale markten stonden echter onder druk.

De belangrijkste investeringen betroffen de drukpersen in Alkmaar. De invoering van een nieuw administratief advertentiesysteem voor alle HDC-uitgeverijen werd in de loop van het jaar voltooid; de aanloopproblemen waren aanzienlijk, maar niet onoverkomelijk.