" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
7. Extra geld voor de gezondheidszorg?

PvdA
Zeker 1,8 miljard gulden. Hiermee kunnen 30.000 extra banen in de zorg, korte wachtlijsten en meer ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg worden bekostigd.

VVD
Twee procent groei in plaats van 1,3% nu. Dit voor meer handen aan het bed in de zorgsector en het terugdringen van de wachtlijsten in ziekenhuizen.

CDA
ƒ1,6 miljard voor de gezondheidszorg. Oplossen van de wachtlijsten en het voorzien in meer handen aan het bed met meer tijd. Thuiszorg verbeteren. Met een plan dat voorziet in een maximum voor zorguitgaven de eigen bijdragen uitbannen.

6. Files?
Vragenlijst
8. Minder belasting?


D66
Het budget voor de gezondheidszorg moet jaarlijks met minstens 2% groeien. Eerste prioriteit hebben de verplegers en verzorgers in de gezondheidszorg. Die moeten beter betaald worden onder betere arbeidsvoorwaarden.

GroenLinks
De gezondheidszorg krijgt er netto ƒ2 miljard per jaar bij. Daarnaast de bezuinigen op de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen en op de inkomens van specialisten. Hiermee komt het groeipercentage voor extra uitgaven in de gezondheidszorg op ruim 2.3%. Meer handen aan het bed.

RPF
De zorg voor patiënten is ons veel waard. Dat past bij ons idee van solidariteit. Meer budget dus voor de zorg (acceptabele groei: van de huidige 1,3 naar 1,8% BNP), vooral voor de handen aan het bed (thuiszorg, gehandicaptenzorg, etc.).

6. Files?
Vragenlijst
8. Minder belasting?


CD
De CD wijst al jarenlang op het feit, dat de gezondheidszorg meer geld nodig heeft. De CD denkt hierbij eerder aan miljarden dan aan miljoenen.

Senioren 2000
Drie procent meer. Geen tweedeling, verminderen wachtlijsten.

SP
Er moet genoeg geld zijn voor het wegwerken van de wachtlijsten. Goede en volledige zorg voor de mensen die daarop zijn aangewezen. Privé-klinieken sluiten en de tweedelig tussen arm en rijk bestrijden.

6. Files?
Vragenlijst
8. Minder belasting?


SGP
Inzet ƒ2,4 miljard extra, met name om daarmee wachtlijsten weg te werken en de enorme werkdruk te verlichten. Ook meer privacy in de verpleeg- en zorghuizen.

GPV
Jaarlijks stijging budget met minstens 2%. Een goede gezondheidszorg moet gegarandeerd worden voor met name chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en mensen met de laagste inkomens. Wegnemen van onaanvaardbaar hoge werkdruk voor het personeel in de (thuis)zorg.

AOV/Unie55+
Een groei van het budget met minstens 3% per jaar. Bij ernstige knelpunten extra geld voor oplossen van wachtlijsten en meer handen aan het bed. De regiovisies gezondheidszorg een wettelijke basis geven en de vrager centraal stellen zodat een effectievere toedeling van het geld plaatsvindt.

6. Files?
Vragenlijst
8. Minder belasting?