" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
3. Mag Schiphol groeien?

PvdA
De luchtvaart mag groeien binnen de bestaande milieu-, veiligheids- en geluidsgrenzen. De PvdA wil geen ongeremde groei van de luchtvaart. Een netwerk van hogesnelheidstreinen moet een alternatief bieden voor korte vluchten in Europa.

VVD
Schiphol mag groeien zolang de wettelijk vastgestelde milieugrenzen niet worden overschreden. Milieugrenzen moeten niet onzinnig zijn: dus geen geluidsoverlast meten op parkeerplaatsen en in weilanden.

CDA
Schiphol mag groeien. Met de aanleg van een vijfde en een zesde baan is er met gelijktijdige sluiting van twee banen met de meeste overlast, ook binnen de milieu- en geluidsnormen, meer mogelijk. Kritisch kijken naar waar en hoe gemeten wordt. Voor de lange termijn zoekennaar tweede locatie. Opties: Maasvlakte, de Markerwaard of in de Noordzee.

2. Bezuinigingen?
Vragenlijst
4. Vluchtelingen?


D66
Schiphol mag groeien maar de milieuhinder niet. Groei op lange termijn kan alleen met vliegtuigen die minder lawaai maken en minder uitstoot hebben, bij andere landingsprocedures en een verbeterd banenstelsel.

GroenLinks
Schiphol mag alleen groeien binnen de vastgestelde milieugrenzen. Het gaat dan om zowel de geluidszone als de grens van 44 miljoen passagiers. Er vindt geen uitbreiding van bestaande of aanleg van nieuwe luchtvaart-infrastructuur plaats. Daarbinnen kan Schiphol dusdanig selectief groeien dat er een optimale balans wordt gevonden tussen economie en milieu.

RPF
Schiphol mag alleen dan groeien als dat binnen de milieu-grenzen van geluid, luchtverontreiniging etc., mogelijk is. De milieukosten moeten internationaal in de prijzen van de vliegtickets en van de landingsrechten worden verrekend.

2. Bezuinigingen?
Vragenlijst
4. Vluchtelingen?


CD
Van de CD mag Schiphol verder uitgroeien, in het belang van de economie en werkgelegenheid.

Senioren 2000
Wel groei, maar geen extra overlast voor de omwonenden.

SP
Schiphol en de luchtvaart groeiden al te veel. De ruimte is op. Verdere groei op deze plek kan niet in verband met het milieu, het lawaai, de veiligheid en de fileproblemen.

2. Bezuinigingen?
Vragenlijst
4. Vluchtelingen?


SGP
Nee. Wel is te denken aan een 'dependance' van Schiphol, bijvoorbeeld in de Noordzee.

GPV
Alleen wanneer strikt de hand wordt gehouden aan geldende milieunormen en de infrastructuur in en om Schiphol wordt aangepast. Verdere uitbreiding van het vliegverkeer afhankelijk van technologische ontwikkelingen.

AOV/Unie55+
Beheerste groei onder strikte randvoorwaarden m.b.t. milieu en gezondheid.

2. Bezuinigingen?
Vragenlijst
4. Vluchtelingen?