" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
4. Dient de toestroom van allochtonen beperkt te worden en zo ja op welke manier?

PvdA
Nederland moet mensen die vluchten voor oorlog en vervolging blijven opvangen. Samen met de andere landen van de Europese Unie. De opvang moet zoveel mogelijk in de regio waar de vluchtelingen vandaan komen plaatsvinden.

VVD
Politieke vluchtelingen komen in aanmerking voor de vluchtelingenstatus, personen die vanuit economische motieven naar ons land komen niet. Het asielbeleid moet afgestemd worden met de rest van Europa en erkende vluchtelingen moeten evenredig over de lidstaten van de Unie worden gehuisvest.

CDA
De toestroom moet in ieder geval eerlijker binnen Europa worden verdeeld. Voor echte vluchtelingen moet de deur altijd open blijven staan. Mensen die geen recht hebben om te mogen blijven moeten sneller worden uitgezet.

3. Schiphol?
Vragenlijst
5. Onderwijs?


D66
De asielprocedure moet aanzienlijk worden verbeterd. Vooral het eerste verhoor moet zorgvuldiger gebeuren. De procedure kan veel korter duren. Gedwongen vertrek is legitiem als de procedure zorgvuldig is gevoerd en de rechter het asielverzoek heeft afgewezen.

GroenLinks
Het toelatingsbeleid is streng genoeg. Mensen worden alleen teruggestuurd als een land ook veilig is. Bij afwijzing, omdat bescherming niet nodig is, worden asielzoekers zo snel mogelijk voorbereid en daadwerkelijk teruggezonden. Onzekerheid over de procedure maakt asielzoekers psychisch kapot. Procedures zo kort mogelijk, maar wel zorgvuldig.

RPF
Politieke vluchtelingen zijn welkom. Het indammen van de stroom economische vluchtelingen werkt alleen als de armoede wordt aangepakt. Een barmhartig en rechtvaardig asielbeleid moet gepaard gaan met een geloofwaardig uitzettingsbeleid.

3. Schiphol?
Vragenlijst
5. Onderwijs?


CD
De CD is voor grenscontroles bij de ingang van vliegtuigen op risicovluchten. Zo ook moeten de grenzen worden gesloten; Nederland is overvol. Opvang asielzoekers in de eigen regio rond risicogebieden.

Senioren 2000
Economische vluchtelingen categorisch te weigeren. Snellere afhandeling van asielprocedures, voorkomen dat vluchtelingen in het illegale circuit komen en eis aan vliegtuigmaatschappijen van een fotokopie van paspoort.

SP
Mensen die moeten vrezen voor hun leven in verband met hun politieke opvatting of geloof zijn hier welkom. Door middel van een zorgvuldige en snelle procedure dient te worden beoordeeld wie kan worden toegelaten en wie niet.

3. Schiphol?
Vragenlijst
5. Onderwijs?


SGP
Nederland dient een strikt toelatingsbeleid te voeren. Alleen mensen die daadwerkelijk vervolgd worden, zijn welkom. Er moet weer controle komen aan de grenzen.

GPV
Economische vluchtelingen worden niet toegelaten. Verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking om economische situatie in landen van herkomst te verbeteren. Opvang van vluchtelingen in de eigen regio staat centraal.

AOV/Unie55+
Strikte toepassing van regels m.b.t. toelating en uitzetting. Economische asielzoekers.

3. Schiphol?
Vragenlijst
5. Onderwijs?