advertentie logo


Veilig kijken

Normaal gesproken kijken we niet, en zeker niet langdurig, rechtstreeks in de felle zon. Om het proces van de eclips te kunnen waarnemen, kun je er echter niet omheen om toch in de felle zon te kijken. Om onze ogen dan een goede bescherming te bieden is de speciale eclipsbril geen overbodige luxe.

In het gebied van de 100% eclips is tijdens de twee minuten durende volledige zonsverduistering die speciale bril niet nodig. De lichtstralen die dan nog te zien zijn, zijn zo minimaal, dat het dragen van de bril zelfs hinderlijk kan zijn.

Het hele proces neemt echter ruim twee uur in beslag, waarbij zeker in het begin nog veel zonlicht schijnt. En om het helemaal te kunnen volgen, vanaf het eerste 'deukje' dat te zien zal zijn in de zon, moeten maatregelen genomen worden.

Bedenk echter dat in Nederland de zonsverduistering 'slechts' negentig procent beslaat en dat het in ons land wel nodig is gedurende het hele proces de bril te dragen.

Wat is er zo gevaarlijk aan?

Het menselijk oog is kwetsbaar voor verschillende soorten straling. Het ultraviolette licht van de zon veroudert de cellen. Vooral het kortgolvige zichtbare licht is bij te hoge intensiteit een gevaar: cellen worden beschadigd door interne chemische reacties, delen van het netvlies vallen uit, waardoor men dan tijdelijk of permanent slecht ziet.

Doordat het netvlies geen pijnzintuigen heeft wordt de beschadiging niet direct gemerkt. Pas na enkele uren is de schade merkbaar en dan is het te laat.

Ook de gewone zonnebril biedt geen bescherming. Het kan de schade juist vergroten, omdat men met open ogen in de zon kan kijken. Een normale zonnebril absorbeert niet voldoende de gevaarlijke straling van het felle zonlicht. De speciaal voor de Eclips '99 op de markt gebrachte brillen geven de beste bescherming. De 'glazen' zijn gemaakt van gealuminiseerd mylar, speciaal gemaakt voor zonne-observatie.

Toch wordt ook met deze brillen aangeraden niet langer dan dertig seconden achtereen in de zon te kijken. Verder kan lasglas met een verduisteringsfactor van 12 tot 14 gebruikt worden. Ook geschikt zijn zwarte polymeerfilters en twee volledig belichte en ontwikkelde zwart-wit negatief films op zilverbasis.

De eclipsbrillen zijn onder andere verkrijgbaar bij (publieks)sterrenwachten, Meteo Consult, boekhandel Bruna en opticiŽns, voor een prijs van rond de twee à drie gulden.

" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">