JAARVERSLAG 1995

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

INHOUD

Raad van commissarissen
Directie
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V.
Holdingmaatschappij De Telegraaf

Jaarverslag
Concern
Dagbladbedrijf
De Telegraaf Tijdschriften Groep
Audiovisuele activiteiten
Elektronische snelweg
Overige activiteiten
Deelnemingen
Vooruitzichten

Jaarrekening
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Staat van herkomst en besteding der middelen
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens
Inventarisatie uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern
Accountantsverklaring
Dividendvoorstel
Gebeurtenissen ná balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Kengetallen per balansdatum
English summary

De informatiewereld van De Telegraaf


terug naar keuzepagina jaarverslagen