De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
ma 12 november 2001  
---
Nieuwsportaal
---
Uit de krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
---
En verder 
Begroting 2002 
De prins en Maxima 
Over Geld 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Filmpagina 
Woonpagina 
Reispagina 
Jaaroverzicht 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
VS onder vuur
---
Kopen 
 Speurders 
Veilinghal 
ElCheapo 
Siteshopper 
---
Met Elkaar 
Chatweb 
Vertel 
Cybercard 
Netmail 
Nice2Meet 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
De Psycholoog 
---
Contact 
Abonneeservice 
Adverteren 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
[terug]
 D E   F I N A N C I Ë L E   T E L E G R A A F 
 
ACTUEEL FINANCIEEL NIEUWS: WWW.DFT.NL
  Doe-het-zelf 'lease'
   
 

AMSTERDAM - In een vorige aflevering van deze rubriek is vastgesteld dat het leasen van aandelen op dit moment niet aantrekkelijk is. Je gaat een langjarig contract aan om een hoge rente te betalen en een schuld af te lossen, maar je krijgt de aandelen niet in bezit. Een groot nadeel is dat je geen enkele invloed hebt op de aandelen die met het geleende geld worden gekocht. Zelf geld lenen en aandelen kopen is dan een beter alternatief.

Aandelen kopen met geleend geld is altijd mogelijk. Daarvoor moet je wel enig bezit hebben. Wie niet over eigen vermogen beschikt moet nu helemaal geen aandelen kopen. Daarvoor is het risico te groot nu de toekomst uiterst onzeker is. Wie wél over eigen vermogen beschikt en het risico van dit moment wil trotseren moet geen aandelen leasen, maar gewoon aandelen kopen met geleend geld.

Als je eigen vermogen hebt zijn alle banken in Nederland graag bereid geld uit te lenen voor het kopen van aandelen. De banken hebben dit zelfs erg bevorderd door mensen met een eigen huis te verleiden om de overwaarde te gebruiken voor het sluiten van een beleggingshypotheek. Zij die voor die verleiding zijn bezweken, zitten nu in het algemeen op de blaren. Ze hebben de overwaarde gebruikt om een aandelenportefeuille aan te schaffen en in vrijwel alle gevallen is die portefeuille de laatste twee jaar fors in waarde gedaald. Zolang het huis echter niet in waarde daalt, is er geen reden voor paniek.

Nogmaals, wie eigen bezit heeft, kan bij iedere bank geld lenen tegen onderpand van de effecten die men zich wil aanschaffen. Dit is veel beter dan het leasen van aandelen en wel om de volgende redenen. In de eerste plaats betaal je dan een lagere rente dan hetgeen aan de leasemaatschappijen moet worden betaald. In de tweede plaats worden de aandelen die gekocht worden je eigendom, zodat je zelf het dividend ontvangt. Bij leasen gaat dat dividend niet naar degene die het contract sluit, maar naar de leasemaatschappij. Die blijft immers eigenaar van de aandelen tot de lening volledig is afgelost. In de derde plaats - en dat is heel belangrijk - behoudt degene die zelf aandelen koopt alle eigendomsrechten. Daardoor kun je de met geleend geld gekochte aandelen op ieder gewenst moment kopen of verkopen. Het risico is af te dekken met opties. Bij het leasen van bijvoorbeeld aandelen KPN moet je het leasecontract lijdzaam uitzitten en heb je geen enkele mogelijkheid om een aandeel dat in snel tempo in waarde daalt uit het gekochte pakket te verwijderen. Heb je de aandelen zelf, dan heb je die mogelijkheid wél. Bij beleggen is het altijd van het grootste belang dat je zélf de beschikkingsmacht hebt en dat niet een ander beslist over wat er met het geld gebeurt dat door jou is geleend en waarvoor jij wel contractueel de rente moet betalen en de aflossingsverplichting hebt. Een leasecontract houdt immers in dat je een handtekening zet voor een persoonlijke schuld.

Het moet nogmaals worden herhaald: kopen van aandelen met geleend geld is nu niet verstandig. Wie het desondanks doet moet zelf over die aandelen kunnen beschikken en dat kan niet wanneer je aandelen least.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


ma 12 november 2001

[terug]
     
© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.