Het Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuws
di 29 mei 2001  
---
De krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
De prins en Maxima 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Jaaroverzicht 
---
Telegraaf-i
---
Ga naar 
Auto's 
Reis & Vakantie 
Wonen 
Baan & Carrière 
Financieel actueel 
Show & Film 
Weerberichten 
Souvenirs 
---
Kopen 
 Vraag & Aanbod/ 
Speurders
 
Veiling 
Prijsvergelijker 
Winkelen 
---
Met Elkaar 
Live chatten 
Discussiëren 
Praat mee over het examen
Kaartje sturen 
E-mailen 
---
Mijn leven 
Horoscopen 
Psychologie 
---
Contact 
Adverteren 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Jaarverslagenservice 
[terug]
 D E   F I N A N C I Ë L E   T E L E G R A A F 
 
ACTUEEL FINANCIEEL NIEUWS: WWW.DFT.NL
  'Stijging beloning top
bedrijfsleven vlakt af'

Van een onzer verslaggeefsters

   
 

DEN HAAG - De beloning van Nederlandse topbestuurders is helemaal niet zo buitensporig hoog als wel wordt gesuggereerd. Volgens Jacques Schraven, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zullen de salarissen van topmanagers de komende jaren bovendien minder snel stijgen dan het afgelopen jaar.

"Nederlandse ondernemingen gedragen zich ook ten aanzien van de beloning van hun topbestuurders zeer verantwoord", zegt Schraven in het werkgeversblad Forum. Hij ergert zich aan het feit dat topbestuurders worden bestempeld als 'zakkenvullers' en 'kleptocraten'.

Met deze reactie pakt VNO-NCW de handschoen op die begin deze maand is neergegooid door de vakcentrale FNV. Voorzitter Lodewijk de Waal zei toen dat het hoog tijd werd voor de invoering van een zogeheten kleptocratentax. Topmanagers die meer dan ƒ3 miljoen per jaar verdienen zouden volgens De Waal over het meerdere 100% belasting moeten betalen. Schraven noemde 'dat vakbondsideetje' destijds niet de moeite waard om op in te gaan, maar doet dat nu toch. Want volgens hem bedient de FNV zich van simpele kretologie.

VNO-NCW en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) hebben opdracht gegeven tot een onderzoek naar de beloning van topmanagers en concluderen daaruit dat de salarissen van de meeste topmanagers in Nederland de afgelopen jaren niet sterker zijn gestegen dan die van werknemers die onder een cao vallen.

"Topmanagers en bedrijven laten zich daarbij niet over één kam scheren", stelt Schraven. Volgens hem is er een groot verschil tussen het handjevol grote, internationale ondernemingen en het gros van de Nederlandse bedrijven dat zich voornamelijk richt op de binnenlandse markt.

De salarissen van topmanagers van internationale ondernemingen zijn mede door prestatiebeloningen wel sterk gestegen, maar dat is volgens de werkgeversvoorzitter niet vreemd.

Dat is namelijk een direct gevolg van de globalisering van de bedrijven en de scherpe concurrentie op de internationale arbeidsmarkt. "Bij dit type ondernemingen dicteert de internationale markt voor toptalent simpelweg de beloning", aldus Schraven.

"Wij stellen juist de bovenmatige salarisontwikkeling van de topmanagers van dergelijke bedrijven aan de kaak", reageert Henk van der Kolk, FNV bestuurder en cao-coördinator. "Deze bestuurders van grote ondernemingen, zitten ook in het bestuur van VNO-NCW en roepen dat de gemiddelde cao-loonstijging niet meer mag zijn dan 4%. Zij geven het slechte voorbeeld."

Maar volgens Schraven valt van deze bedrijven niet te verwachten dat ze een voorbeeldfunctie innemen: "Bij ANB Amro werkt nog slechts een kwart van de werknemers in Nederland, bij Ahold eenzesde en bij Philips en Akzo Nobel eenvijfde. Je kunt niet verwachten dat deze bedrijven bij het aantrekken van toptalent het uitgangspunt hanteren dat de Nederlandse norm maatgevend is."

Schraven verwacht dus wel dat de salarissen van topbestuurders de komende jaren minder snel zullen stijgen dan het afgelopen jaar. "Vergeleken met Europa betaalde Nederland zijn toptalent jarenlang te weinig, maar deze inhaalslag ligt achter ons." Alleen de voorzitters van de raden van bestuur lopen in Nederland nog achter.

Van der Kolk stelt nauwlettend in de gaten te zullen houden of de verwachting van Schraven over de ontwikkeling van de topinkomens uitkomt. "We zullen hem aan zijn woord houden."

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de topmanagers in de Verenigde Staten nog altijd fors meer betaald krijgen dan in Europa. Schraven: "In de VS heeft de beloning de grenzen van het behoorlijke en het betamelijke overschreden."

Hij zegt te hopen dat Europa niet de kant van de Verenigde Staten uitgaat. "Als ik die krankzinnige bedragen hoor, denk ik wel eens: zoveel waarde kan een mens toch nooit hebben voor een onderneming. Dat moeten we niet willen. Eerlijk gezegd ga ik ervan uit dat die trend ook in Amerika eens wordt gecorrigeerd", aldus de werkgeversvoorman.

Van der Kolk is blij met dit standpunt van Schraven. "Maar dan wil ik ook geen vergelijking met de VS meer horen." De FNV is content dat Schraven zich 'eindelijk' mengt in de discussie over de topinkomens.

Van der Kolk ziet overigens het liefst dat de Sociaal-economische Raad zich over de kwestie uitspreekt. "Daar hoort het publieke debat over sociaal-economische doelstellingen thuis."
 

zoek naar gerelateerde artikelen


di 29 mei 2001

[terug]
     
© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.