Het Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuws
zo 27 mei 2001  
---
De krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
De prins en Maxima 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Jaaroverzicht 
---
Telegraaf-i
---
Ga naar 
Auto's 
Reis & Vakantie 
Wonen 
Baan & Carrière 
Financieel actueel 
Show & Film 
Weerberichten 
Souvenirs 
---
Kopen 
 Vraag & Aanbod/ 
Speurders
 
Veiling 
Prijsvergelijker 
Winkelen 
---
Met Elkaar 
Live chatten 
Discussiëren 
Praat mee over het examen
Kaartje sturen 
E-mailen 
---
Mijn leven 
Horoscopen 
Psychologie 
---
Contact 
Adverteren 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Jaarverslagenservice 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
 
  Vrouwen vaker in wao door reorganisaties
en houding van werkgevers

Van onze economische redactie

   
 

AMSTERDAM - Werkgevers en arbo-artsen raden overspannen vrouwen relatief snel aan om minder te gaan werken. Verder zorgt het grote aantal reorganisaties in sectoren waar relatief veel vrouwen werken, zoals onderwijs en zorg, ervoor dat veel vrouwen in de wao terechtkomen.

Dit blijkt uit het nog niet gepubliceerde onderzoek 'Volhouden of, ...?' van de FNV Vrouwenbond, dat eind juni wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op bijeenkomsten met 500 vrouwen die sinds kort in de wao zitten of binnenkort in de wao dreigen te belanden. Daarnaast werd een enquête gehouden onder 150 arbeidsongeschikte vrouwen.

Als vrouwen ziek zijn, "krijgen ze vaak te horen dat ze eerst maar rustig de zaken thuis goed op poten moeten gaan zetten. Ook aan reïntegratie wordt hierdoor bij vrouwen minder aandacht besteed dan bij mannen, die wél weer snel op de werkvloer terugverwacht worden", aldus Karlien Crom, algemeen secretaris van de bond.

Volgens de vrouwenbond ontstaat er op deze manier een grote mate van verborgen arbeidsongeschiktheid. "Sommige vrouwen besluiten in zo'n situatie dan maar korter te gaan werken of er helemaal mee te stoppen."

De vrouwenbond noemt het verder opvallend dat vrijwel alle ondervraagde vrouwen spreken over spanningen als gevolg van reorganisaties, fusies en andere veranderingen op het werk. De combinatie van stress door reorganisaties op het werk en daarnaast de zorg voor huishouden en kinderen doet dan ook veel vrouwen de das om. Juist omdat reorganisaties dikwijls voorkomen in sectoren waar relatief veel vrouwen werken, zoals onderwijs en zorg, zou een reden kunnen zijn waardoor vrouwen steeds vaker in de wao terechtkomen.

De vrouwenbond hield het onderzoek om te achterhalen wat de reden is voor de steeds groter wordende instroom van vrouwen in de wao. Ruim de helft van de werknemers die in ons land arbeidsongeschikt raken (56%) is vrouw, terwijl vrouwen nog geen 40% uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Het stak de vakbond dat vrouwen in de media werden afgeschilderd als een groep die de combinatie van werk en zorgtaken niet aankan.

De vakbond is dan ook van mening dat werkgevers meer rekening moeten houden met deeltijdwerkers en werknemers met zorgtaken. In de aanbevelingen van het rapport pleit de bond daarom voor meer verlofregelingen, flexibeler werktijden en scholing. "Maar wij geven ook praktische tips, zoals het houden van vergaderingen binnen werktijden, zodat vrouwen daar makkelijker deel aan kunnen nemen", zegt Crom.

Aan de Tweede Kamer zal de bond voorstellen om de aard en omvang van de verborgen arbeidsongeschiktheid onder vrouwen en de gevolgen daarvan voor hun inkomenspositie in kaart te brengen.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


zo 27 mei 2001

[terug]
     
© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.