&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

 

Kerst wereldwijd

Hoe is de kerstroos van een giftige duivelinne in de heilige plant van kerst veranderd? Waar in de hemel kunnen we de ster van Bethlehem terugvinden? De redactie sloeg de boeken erop na en ontdekte mythes, sages en andere interessante wetenswaardigheden over de tradities en symbolen van de kerst.

Natuurlijk doet men ook in de rest van de wereld aan kerst- en nieuwjaarsgroeten, via deze link kunt u zien hoe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hulst

Net zoals Maretak heeft ook hulst vele betekenissen.Vroeger geloofden de Dru´den dat hulst, met zijn glanzende blaadjes en rode bessen, groen bleven wanneer de heilige eik zijn bladeren verloor zodat de aarde niet aan schoonheid zou verliezen. Hulst was bij de Romeinen de heilige plant van de god Saturnus en werd gebruikt op het jaarlijkse saturiaanse feest. Romeinen gaven elkaar hulstkransen en versierden hiermee de beelden ter ere van Saturnus.

Eeuwen later, in december, terwijl andere Romeinen doorgingen met deze heidense aanbidding, vierden Christenen de geboorte van Jezus. Om vervolging te voorkomen, werden de tradities van de Romeinen in stand gehouden en hulst veranderde in een heilig symbool voor de kerstviering van de christenen. De plant staat nu voor vrede en vreugde en veel mensen leggen volgens de traditie hun ruzies bij onder een hulstboompje. In West-Engeland bestaat de legende dat kleine boosaardige kabouters gemeden kunnen worden wanneer er hulstkransjes naast het bed van een klein meisje worden gelegd op de vooravond van kerst. Boeren legden net voor kerst hulstblaadjes op de bijenkorven. Op de eerste Kerstdag, was het bijgeloof, zoemden de bijen dan in koor ter ere van het kindje Jezus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maretak

Maretak is eigenlijk niets meer een parasiet die leeft van de boom waar hij zich op heeft vastgezet. Het werd als heilige plant vereerd in het oude Europa. Dru´den (priesterskaste) gebruikten het als offer voor de goden en de Kelten geloofden dan ook dat het wonderlijke geneeskrachten bezat. In de Keltische taal betekende Maretak zelfs "geneest -allen". Het genas niet alleen ziekten maar kon ook alle gifstoffen zuiveren, vruchtbaar maken, mensen beschermen van hekserij en het huis beschermen tegen geesten. Maretak bracht aan eenieder geluk die het bezat.

Het IJslandse volk bezit een prachtige mythe over de Maretak. Maretak was de heilige plant van Frigga, godin van liefde en de moeder van Balder, de god van de Zomerzon. Balder droomde een keer over de dood, dit tot de grote schrik van zijn moeder. Want als hij dood zou gaan, dan zou elk leven op aarde eindigen. In een poging om dit te voorkomen ging Frigga meteen naar de Lucht, het Water, de Aarde, het Vuur en alle dieren en planten om ze te laten beloven dat haar zoon niets zou overkomen. Balder kon nu door niets boven en onder de aarde aangestast worden. Maar Balder had een vijand. Loki, de god van het Kwaad wist dat Frigga een plant vergeten was te vragen haar zoon te behoeden voor het kwaad. Het groeide niet boven en ook niet onder de aarde maar op eiken en appelbomen. Het was de maretak. Loki maakte daarop een pijl van Maretak, gaf het aan de blinde Wintergod Hoder die hem vervolgens in de lucht schoot en Balder vermoordde.

De hemel verbleekte en alle dingen in hemel en aarde huilden om het verlies van de zonnegod. Drie dagen lang probeerde elk element van de aarde Balder weer tot leven te roepen. Frigga, de moedergodin, bracht hem uiteindelijk zelf op miraculeuze wijze weer tot leven. De tranen die ze huilde van vreugde toen haar zoon was wedergekeerd uit de dood veranderden in witte besjes op de maretak plant en in haar blijdschap kuste Frigga iedereen die onder de boom liep waarop de Maretak groeide. Het verhaal eindigd met de belofte dat iedereen die onder de nederige Maretak staat, geen kwaad toekomt maar een kus, een teken van liefde. En wat is dan natuurlijker dan de gedachte achter deze mythe te vertalen in een christelijke gedachte die Maretak accepteert als het symbool dat liefde het van de dood wint? Zijn medicinale krachten, op waarheid berust of niet, maken het symbolisch voor de Levensboom, met de blaadjes als teken voor de genezing van allen.

Later in de achttiende eeuw werd Maretak door de Engelsen niet met wonderbaarlijke geneeskrachten geassocieerd maar met de magische aantrekkingskracht door het ophangen van een ┤kissingbal┤ . Tijdens de kerst kan een jonge dame die staat onder een bal versierd met m-aretak, dennetakjes, lintjes en andere versierselen staat, geen kus geweigerd worden. Zo┤n kus kan een diep gewortelde vriendschap betekenen of een lange gepassioneerde romance. Als de jonge vrouw niet gekust werd dan kon ze enige trouwplannen voor het komende jaar wel uit haar hoofd zetten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kerstroos

Die bloem van wond┤ren luister waarvan Jesaja sprak, bloeid┤op, toen door het duister het licht der wereld brak (oud kerstlied) De kerstroos (helleborus niger. L.) komt uit de Oost en Zuid-Alpen en komt hier alleen nog maar als sier-en tuinplant voor. De plant, vooral de wortel, is erg giftig. Toch was de kerstroos beroemd als geneesmiddel. Bij de Grieken werd gedacht dat wanneer iemand de wortel in zijn in bezit had en ten aller tijden met zich meedroeg, erg oud en nooit ziek zou worden. Ook was het een van hun beste geneesmiddelen die tegen waanzin en epilepsie moesten helpen..

In de Middeleeuwen maakten de heksen en magiers gebruik van haar giftige eigenschappen voor het bereiden van heksenzalf. De kerstroos was, ondanks zijn geneeskrachtige werking, de duivelse plant. Dit veranderde echter met de sage van Christus. De giftige duivelinne werd een heilige plant, en de sage vertelt hoe in de kerstnacht toen Christus geboren was al de planten uit hun wointerslaap ontwaakten en een ogenblik bloeiden, om daarna opnieuw te verdwijnen.

Alleen de kerstroos vergat om in de aarde terug te zinken en bloeide door te midden van sneeuw en ijs. Sindsdien bloeit ieder jaar met Kerstmis deze plant met haar witte bloemen en kondigt de geboorte van Christus aan. Ook een ander verhaal over de kerstroos doet de ronde en gaat over het kleine herderinnetje Madelon. Toen Madelon haar schapen onderbracht op een koude en winterse nacht, passeerden drie wijze mannen en herders het met sneeuw bedekte veld, met geschenken voor het kind Gods.

De wijze mannen waren beladen met rijke geschenken van goud, mirre en wierook en de herders met fruit, honing en duiven. Arme kleine Madelon begon te huilen omdat zij nog niet eens eens zoiets als een bloem als geschenk had om te geven aan de nieuw geboren koning. Een engel, die kleine Madelon gade geslagen had, veegde wat sneeuw weg en er kwam de mooiste wit met roze bloem tevoorschijn, de kerstroos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De ster van Bethlehem

De sterren die nu hemel staan zijn exact dezelfde sterren die tweeduizend jaar geleden in de hemel stonden. Welke ster verscheen er dan in het kerstverhaal voor de drie wijzen? Was er misschien sprake van een nova tijdens de geboorte van Jezus? De exacte tijd van de geboorte van Christus is niet bekend maar sterrenkundigen kunnen de plotselinge ster tot op de dag van vandaag zelfs niet plaatsen binnen de geschatte periode van de geboorte van Christus. Volgens dezelfde experts zijn een vallende ster of een meteoor ook uit te sluiten.

Volgens het verhaal volgden de drie wijzen de ster immers al weken in hun zoektocht naar de nieuwe koning. De ster van Bethlehem zou ook geen komeet zijn, door berekeningen die tegenwoordig met de moderne astronomie tot honderdduizenden jaren terug kunnen gaan, is gebleken dat er tijdens de geboorte van Christus geen kometen met het blote oog te zien waren. Toch zou er een andere verklaring kunnen zijn. Sommige sterrenkundigen stellen dat wanneer de geboorte van jezus opgeschoven wordt naar de lente van 6 V.C., de ster herleid kan worden naar de tijd dat de planeten Mars, Jupiter en Saturnus een driehoek vormden, in een andere groep van sterren, bekend als het sterrrebeeld van Vissen.

De drie wijzen waren ,volgens Joodse rabbijnen, zelf sterrenkundigen en wisten door hun studie naar de sterren en planeten van de driehoek af die voor de geboorte van Mozes verscheen. Misschien hebben ze de verschijning geinterpreteerd als een grote gebeurtenis. Dit zou natuurlijk een verklaring kunnen zijn. Voor het Hebreeuwse volk is Vissen nu een speciaal sterrenbeeld. De meeste mensen houden echter vast aan de verschijning van de ster van Bethlehem met geen andere verklaring dan simpelweg een wonder.

Hoe dan ook, tot op de dag van vandaag begint de kerstverhaal in de gehele wereld met de verschijning van de eerste ster op de vooravond van Kerst. Een festival in het teken van de ster wordt gehouden in Polen. Net na het traditionele kerstmaal gaan priesters, als ┤Sterrenman┤, langs alle kinderen in het dorp en testen ze op hun kennis van het geloof.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~