Samenstelling raad van commissarissen

A.J. van Puijenbroek
voorzitter
Leeftijd: 53 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Functie: directeur N.V. Exploitatiemaatschappij Van Puijenbroek.
Commissariaten: enkele dochterondernemingen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.
Eerste benoeming: 15-05-1975.
Lopende termijn: 1999 - 2003.
W.H. Charles
vice-voorzitter
Leeftijd: 67 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Functie: voormalig directielid N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Commissariaten: enkele dochterondernemingen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.
Eerste benoeming: 15-06-1994.
Lopende termijn: 1998 - 2002.
J.A. Brewer-de Koster
secretaris
Leeftijd: 63 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Eerste benoeming: 17-06-1992.
Lopende termijn: 1998 - 2002.
Mr. W. Overmars Leeftijd: 68 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Commissariaten: ABN   Amro Holding N.V., Bavaria N.V., PontEcen N.V.
Eerste benoeming: 05-06-1996.
Lopende termijn: 1996 - 2000.
Prof. dr. W. van Voorden Leeftijd: 58 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Functie:
voorzitter CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen) per 01-04-2001 hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Commissariaten: Batenburg Beheer N.V., Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO B.V.)
Eerste benoeming: 04-06-1997.
Lopende termijn: 1997 - 2001.
Ir. H.L. Weenen Leeftijd: 56 jaar.
Nationaliteit: Nederlandse.
Functie: algemeen directeur Informix Software B.V.
Eerste benoeming: 26-06-1980.
Lopende termijn: 1996 - 2000.