" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Dividendvoorstel

Wij stellen voor het dividend over 1997 vast te stellen op 0,84 in contanten per aandeel van 0,50 nominaal.

Over 1996 werd een dividend van 0,68 per aandeel van 0,50 nominaal betaald.

Het uitkeringspercentage bedraagt over 1997 35,4%, over 1996 was dit 42,2%.

1996 Winstverdeling: 199748.902.366

35.699.480


84.601.846
Overige reserves

Dividend

80.570.784

44.099.352


124.670.136