DIVIDENDVOORSTEL
Wij stellen voor het dividend over 1996 vast te stellen op ƒ 0,68 in contanten per aandeel van ƒ 0,50 nominaal.
Over 1995 werd een dividend van ƒ 5,40 per aandeel van ƒ 4,-- nominaal betaald.
Het uitkeringspercentage bedraagt over 1996 42,2%, over 1995 was dit 35,0%.1995 Winstverdeling: 1996

65.874.633 Overige reserves 48.902.366

35.436.984 Dividend 35.699.480

101.311.617
84.601.846
Terug naar inhoud