" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
10. Hoeveel zetels verwacht u en met welke partij wilt u regeren?

Pvda
Het aantal zetels wordt bepaald door de kiezers. De PvdA wil het succesvolle beleid van Kok I voortzetten in Kok II.

VVD
Meer zetels dan nu. Met welke partij of partijen de VVD zo mogelijk samen zou willen regeren, hangt af van de formatiebesprekingen. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor prolongatie van de huidige coalitie.

CDA
Er kan bij verkiezingen in de laatste weken nog veel veranderen. Uitspraken over zetelaantallen zijn dan ook onzinnig. Streven naar winst. Wat het regeren betreft spreekt het CDA geen voorkeur uit. Met de meeste partijen kan onderhandeld worden over een regeerakkoord.

9. De euro?
Vragenlijst
 


D66
Voortzetting van paars is eerste prioriteit. Om dit mogelijk te maken moet D66 groot genoeg zijn. Als de zetelverhouding tussen de drie regeringspartijen te ver uiteenloopt, komt Paars 2 in gevaar.

GroenLinks
Iedere zetel extra is winst. GroenLinks is geen eeuwige oppositiepartij. Tot 6 mei inhoudelijke campagne. Pas daarna de vraag over regeringsdeelname.


RPF
De RPF mikt op vijf zetels! We willen in de regering met die partijen waarmee we een christelijk-sociaal beleid kunnen realiseren. Met GPV, SGP, CDA en PvdA liggen daarvoor de beste kansen. Met paars moet het afgelopen zijn!

9. De euro?
Vragenlijst
 


CD
Dat weet alleen GOD en de computerprogrammeur.

Senioren 33%0
We hebben 3 zetels en die houden we minimaal. Senioren 33%0 verwacht 5 à 6 zetels. Pas bij minimaal 15 zetels denken we aan meeregeren en alleen met die partijen die de ouderen serieus nemen.

SP
Vijf zetels erbij: zeven zetels dus.

9. De euro?
Vragenlijst
 


SGP
SGP'ers zijn geen profeten. En ook geen luchtfietsers.

GPV
Drie zetels. Met elke partij die oog wil hebben voor het belang van christelijke-sociale politiek.

AOV/Unie55+
Op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is 5 zetels voor de ouderenpartijen een realistisch startpunt.

9. De euro?
Vragenlijst