" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
9. Moet Nederland onvoorwaardelijk meedoen aan de euro?

PvdA
Alleen landen die voldoen aan de eisen die het verdrag van Maastricht aan de overheidsfinanciën en de toestand van de economie stelt, mogen meedoen aan de euro. Een sterk Europa is van belang voor werk en welvaart in Nederland en Europa.

VVD
Nee, de criteria van het Verdrag van Maastricht moeten strikt worden toegepast: drie procent is drie procent. Niet alleen de prestaties in het jaar van toelating, maar ook de vooruitzichten voor langere termijn zijn bepalend voor het mogen meedoen aan de EMU.

CDA
Nederland doet niet onvoorwaardelijk mee aan de Euro. Om tot een extra waarborg te komen wil het CDA verdere afspraken over de duurzame handhaving van de criteria. Dit betreft het financieringstekort en de staatsschuldquote.

8. Minder belasting?
Vragenlijst
10. Zetels?


D66
De voorwaarden van de Nederlandse deelname zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Hieraan moet streng worden vastgehouden. Dit betekent dat Nederland alleen meedoet als wij zelf, maar ook de andere landen voldoen aan deze voorwaarden.

GroenLinks
De EMU komt te vroeg. Er is nog te weinig afgesproken in Europa over sociaal en milieubeleid. Ook is Europa te weinig democratisch georganiseerd. Introductie dient te worden uitgesteld.

RPF
Nee! Nederland moet een eigen economische politiek blijven voeren. Eén munt en één bank zijn een stap te ver. De verschillen tussen de economieën van de lidstaten zijn te groot. De EMU leidt tot een instabiele Euro.

8. Minder belasting?
Vragenlijst
10. Zetels?


CD
De CD is een groot tegenstander van de euro. Wij bepalen zelf wat we met ons eigen geld doen!

Senioren 2000
Geen Euro als daardoor pensioenen en uitkeringen minder waard worden en sociale voorzieningen in de knel komen.

SP
Nederland moet de harde gulden niet inleveren voor een zwakkere euro. Daarmee blijven we ook baas in eigen huis en leveren we geen soevereiniteit in ten behoeve van de bureaucratische Europese instellingen.

8. Minder belasting?
Vragenlijst
10. Zetels?


SGP
De SGP wil dat Nederland een zelfstandig koninkrijk blijft in Europa, inclusief onze eigen gulden. Als de euro er toch komt, dan alleen op basis van de duidelijk afgesproken voorwaarden.

GPV
Inleveren van de gulden voor de euro betekent dreigende harmonisering van economisch, fiscaal en sociaal beleid op Europees niveau en drastische inperking van het eigen Nederlandse beleid en sociaal stelsel. Wanneer onverhoopt toch tot de EMU wordt besloten moeten criteria voor toetreding stringent worden gehanteerd.

AOV/Unie55+
Nederland moet alleen meedoen als het niveau van het sociale beleid niet wordt aangetast. De koopkrachthandhaving van AOW en pensioenen dient eerst wettelijk vastgelegd te worden.

8. Minder belasting?
Vragenlijst
10. Zetels?