Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsZoeken

04-07-2001
Maxima straks koningin

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Máxima Zorreguieta wordt koningin van Nederland als haar toekomstige echtgenoot prins Willem-Alexander zijn moeder koningin Beatrix te zijner tijd opvolgt. Daarmee komt een einde aan de verwarring over de toekomstige status van de Argentijnse. Premier Kok vroeg gisteren tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal nog wel om geduld van de 225 leden van de Eerste en Tweede Kamer, maar verzekerde wel dat "alles op zijn pootjes terecht komt".

PvdA, CDA, ChristenUnie deden gisteren tijdens de Verenigde Vergadering, waar in grote meerderheid toestemming werd verleend voor het huwelijk van het verliefde stel, een klemmend beroep op premier Kok niet kneuterig te zijn. "Als ik zie hoe in de samenleving de opvattingen zijn dan heb ik weinig sombere gevoelens hierover", aldus de minister-president, die echter tegelijkertijd duidelijk maakte dat de kwestie of Máxima nu wel of niet koningin wordt nu niet speelt. "Alles op zijn tijd en rustig in de goede volgorde. De volgende troonswisseling biedt alle ruimte om hierover van gedachten te wisselen."

CDA-leider De Hoop Scheffer had de premier eerder beticht van "onbegrijpelijke benepenheid" bij de verstrekking van adellijke titels aan de Argentijnse. De wens van de Kamer dat Máxima na het huwelijk de officiele titel Prinses van Oranje krijgt, wees Kok af. Hij wees erop dat de titel Prins of Prinses van Oranje een tijdelijke titel is die verbonden is met de periode totdat de kroonprins of -prinses de troon bestijgt. Volgens Kok ligt het anders als het gaat om het maatschappelijk gebruik van de titel Prinses van Oranje. Daar zou de regering geen moeite mee hebben, zo werd gisteren wel duidelijk.

In de volle Ridderzaal werden geen harde noten meer gekraakt over de vader van Máxima. Jorge Zorreguieta, die tijdens het Videla-regime staatssecretaris van Landbouw was, zal de huwelijksplechtigheden op zaterdag 2 februari 2002 in Amsterdam niet bijwonen. "Voorop blijft staan dat een kind niet met de verantwoordelijkheid voor de daden of opvattingen van zijn of haar ouders mag worden belast", aldus PvdA-fractievoorzitter Melkert. De PvdA'er benadrukte nog wel dat zijn partijgenoten ervan uitgaan dat Jorge Zorreguieta ook zijn gezicht niet zal laten zien bij andere publieke evenementen. Acht volksvertegenwoordigers van GroenLinks, vijf PvdA'ers, onder wie de Tweede Kamerleden Herrebrugh en Molenaar en twee D66'ers (Giskes en Van Walsem), stemden tegen de Toestemmingswet. De SP verscheen helemaal niet in de Ridderzaal.

"De SP wil niet de bruid, maar de koning kunnen kiezen", liet SP'ster Kant weten. Goedkeuring van het voorgenomen huwelijk is nodig omdat Willem-Alexander op deze wijze zijn rechten op de troon behoudt. Máxima is meer dan welkom, zo maakten de fracties duidelijk. "Maxima heeft als verloofde van prins Willem-Alexander een uitstekende entree gemaakt in de Nederlandse samenleving", aldus senator Kars Veling, de nieuwe voorman van de ChristenUnie. "Voor de verloofde van een kroonprins is bij wijze van spreken de schoonfamilie een heel volk. Je zult maar moeten wennen aan een schoonfamilie van 16 miljoen eigenwijze Nederlandse burgers", voegde Veling daar gekscherend aan toe.

VVD-leider Dijkstal vroeg aandacht voor het recht op privacy van de leden van het Koninklijk Huis. "Dat zou ervoor kunnen pleiten aan de ministeriele verantwoordelijkheid een beperkte invulling te geven", aldus Dijkstal. Premier Kok kondigde aan dat de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis wordt gewijzigd. Daarbij zal worden gekeken naar de ministeriele verantwoordelijkheid en naar het aantal leden van het Koninklijk Huis.

© 2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden