&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Lagune Dolfinarium nu al bekroond

door HENK DE KONING

HARDERWIJK - De bouw van de Lagune met zeebiotoop bij het inmiddels geopende Dolfinarium in Harderwijk (kosten in totaal 24 miljoen gulden) heeft al een internationale waardering opgeleverd, nog eer het project zijn voltooiing heeft gevonden.

Ook de aanleg van een compleet indianendorp op het terrein is vanwege zijn oorspronkelijke opzet uniek in zijn soort, waardoor het nu al grote aandacht uit de wereld op zich gevestigd weet.

Vanwege de vroege, strenge vorstperiode dit jaar, waardoor het werk stagneerde, is de opening van de Lagune naar een later tijdstip verschoven. Die feestelijke handeling verwacht men nu begin mei te kunnen verrichten.

Genap Kunststoffolie-Techniek uit 's-Heerenbereg slaagde er op zeer ingenieuze wijze in de Lagune geschikt te maken om maar liefst 15 miljoen liter zeewater te kunnen herbergen. Zonder dat ook maar één druppel vervuild grondwater in het basin kan doordringen. Voor die prestatie ontving de firma een dubbele Amerikaanse onderscheiding in het kader van de 'International Achievement Award Competition.

In de Lagune wordt een zo echt mogelijke mini-zeebiotoop tot stand gebracht met voor het publiek een onderwaterruimte, waar men via enorme glazen panelen de vissen, kreeften, garnalen en dolfijnen in hun 'normale' doen kan observeren.

'Inpoldering'

De aanleg van de lagune is volgens de jury, die de prijs toekende, een knap stukje 'inpolderingswerk' van de firma Genap. Om te beginnen werd op 3 hectare terrein een put tot 12 meter diep gegraven.

Traditionele werkmethoden als bronbemaling en de aanleg van een damwand konden daardoor niet worden uitgevoerd. Bedacht werd de bodem van de put- inmiddels volgelopen met 12 meter grondwater - af te dekken met een ondoordringbare lap folie uit één stuk. "Een kunststuk dat met behulp van drijvers, speciaal voor dit doel ontwikkelde stuurapparatuur en begeleidende duikers werd geklaard", onthult projectleider L. Roverts van Genap.

Tot een hoogte van 7 meter werd de uitgegraven grond vervolgens in het gat teruggestort en droogbemalen. "Toen was de 'polder' een feit en kon de Lagune worden voorzien van opnieuw een laag folie als waterdichte bodem voor het zeewater. Een enorme zuiverings-installatie zorgt er voor dat kwaliteit van het water in de Lagune constant op peil blijft.

Al het zeewater voor de Lagune komt van een speciaal, door biologen uitgezochte schone plek op de Noordzee. Tankertransport C.Koole uit Zaandam zorgt voor het spectaculaire transport naar Harderwijk.

Het ophalen op zee gebeurt met de kustvaarder 'Star Bonaire' die per keer 3 miljoen liter in roestvrij stalen containers naar IJmuiden brengt. Daar wordt het overgepompt in drie binnenschepen die elk, per reis, 1 miljoen liter (eveneens in roestvrije tanklichters) naar Harderwijk brengen. Bij het Dolfinarium liggen de (brandschone) pijpleidingen inmiddels gereed om de 15 miljoen liter zeewater tenslotte de Lagune in te pompen.

Walrus-proof

De enorme, 10 cm dikke panoramaruiten van de onderwaterruimte (met koffieshop) worden in België vervaardigd ", vertelt marketing manager Marcelle van den Hoven. "De fabrikanten hebben de sterkte van het glas stevig getest door er van grote hoogte enorme gewichten op te laten vallen."

"Het Dolfinarium herbergt momenteel 15 dolfijnen, waarvan vijf in de leeftijd ouder dan 30 jaar. Naar menselijke maatstaven gerekend betekent dat zo'n 85 tot 100 jaar oud."

"Deze dieren hoeven straks geen optredens meer te doen maar mogen van een rustige ouwe dag in de Lagune gaan genieten", aldus Marcelle.

Met de komst van de Lagune en het Indianendorp verwacht de directie het bezoekersaantal van het Dolfinarium flink op te kunnen schroeven. "Vorig jaar telden we 950.000 bezoekers; met de nieuwe voorzieningen hopen we dit jaar ver boven de miljoen bezoekers te komen", aldus de marketing manager.

'Kolder op de kade'

"De dolfijnenvoorstelling in de grote koepel blijft uiteraard bestaan en is dit jaar zelfs verder verfijnd. Evenals de vorig jaar pas opgezette zeeleeuwen-voorstelling: 'Kolder op de Kade', aldus directeur Ruud de Clecq.

Tevens wordt het eerder door het Dolfinarium verworven 'surfcentrum' van Harderwijk bij het terrein van het park aangetrokken. Het gebouw- met riant uitzicht op het water van de Veluwemeerplas de 'Wolderwijd- zal worden omgetoverd tot een gezellig pannenkoeken-restaurant.

Wie meer wil weten over de in aanbouw zijnde Lagune kan terecht in het Indianenhuis 'Little Bighouse', dat naast de Lagune te vinden is. Met het zeehondenwad, het Parkstrand en binnenkort de Lagunebezit het Dolfinarium zijn eigen natuurgebieden'.

Voor de jongsten is er de Superspeeltuin. Heel spannend is de onderwaterfilm 'Sea Dream', die volgens het indrukwekkende driedimensionale systeem de wereld onder water als het ware tastbaar op je af laat komen. In de 'ziekenboeg 'Fort Heerewich' van het Dolfinarium kan het publiek van nabij de opvang en verzorging van zieke zeedieren aanschouwen.

REISWIJZER

Het Dolfinarium is tot en met 26 oktober geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijzen variëren van f25,50 tot f 28.50-, per persoon. Voor groepen vanaf 25 personen zijn er speciale arrangementen.

Publicatiedatum = 29 maart 1997