&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Eurojet

VAN CAMPINGREGELS
WORDT NIET AFGEWEKEN

Kurk blijft op de fles in....

Het woord 'alcoholvrij' schrikt ook mensen af.

door Nico van der Zwet Slotenmaker

APPELSCHA - Op camping 'Us Blau Hiem' in het Friese Appelscha gaat men vroeg onder de wol. En als je eenmaal op een oor ligt hoef je niet bang te zijn te worden wakker geschreeuwd door groepjes jeugdige medekampeerders die eerst de dorpskroeg hebben geterroriseerd om vervolgens rond de tent nog wat ingeslagen kratjes te nuttigen. Dat kan op 'US Blau Hiem' niet gebeuren. Er zijn nooit jongeren. Nou ja, een paar kleuters die met hun ouders mee zijn gekomen, dat wel. Maar geen opgeschoten grut.

Ze mogen er best in hoor. Er staat echt geen bord bij de ingang dat ze niet welkom zijn. Iedereen is welkom. Ze laten zich op de weg naar volwassenheid echter afschrikken door een geheel andere tekst bij de poort. 'Hier geen alcohol' is die mededeling en het is de beste rustverzekeraar die er maar te vinden is, want als de kurk op de fles moet blijven schijnt het voor sommige bevolkingsgroepen nu eenmaal geen vakantie te kunnen zijn. 'Us Blau Hiem' is er al zeventig jaar en komt voort uit de J.V.O., de Jeugdbond voor Onthouding en de relatie met 'de blauwe knoop', de vereniging van drankbestrijders en afschaffers, is dan ook snel gelegd. Overigens kan ik me nooit aan de indruk onttrekken dat deze nuttige instelling bij de keuze van de kleur wat ongelukkig te werk is gegaan. Waarom nu juist de teint gekozen die een doorgelopen drinkebroer gewoonlijk aanneemt na zijn dagelijkse portie? Ik kom wel eens in een herberg waar het bordje 'Vermijdt een kater, blijf blauw' hangt en dat is bepaald geen propaganda voor de geheelonthouders.

Huisregels

Het is in Appelscha overigens niet zo dat beheerders Geert en Griet Mulder en assistente Anneke van Baekel iedere avond met een zaklantaarn de caravans langsgaan om te kijken of iemand niet stiekem een neutje neemt. 'Zo werkt dat hier niet', zegt Griet Mulder. 'Iedereen die hier komt leg ik de huisregels uit en als ze zich daarin niet willen schikken is dat ook prima. Dan gaan ze toch ergens anders staan. Laatst kwamen hier nog vier bouwvakkers. Toen ze hoorden dat ze hier geen biertje konden drinken kregen ze prompt de slappe lach. Ze vielen bijna over elkaar heen. Ik heb maar een beetje meegelachen. Ik begreep ze best. Iemand anders heeft eens een Heineken vlag bij de ingang opgehangen. Daar zag ik ook de grap wel van in hoor'.

Maar lol of niet, de regels zijn de regels en daar wordt niet van afgeweken. Begonnen als jeugdherberg kwam men rond 1970 in gewetensnood toen de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale fusiebesprekingen begon met de katholieke evenknie. Daar vond men dat licht alcoholisch moest kunnen en de NJHC ging daar tenslotte in mee. Niet echter 'Us Blau Hiem' dat een brief op hoge poten schreef en in 1972 weer geheel en principieel op eigen benen ging staan.

De schoolkinderen die de slaaphuizen van 'Us Blau Hiem' bevolken zijn nog te jong om aan een biertje te denken, maar het onderwijzend personeel kan daar heel anders over denken.

Jeugdherberg is 'Us Blau Hiem' nog steeds, want naast de camping staan twee gebouwen met totaal 130 bedden die voornamelijk worden gebruikt bij schoolreisjes. De jongens en meisjes zijn gelukkig nog zo jong dat ze niet naar geestrijk vocht talen. Maar de juffrouw en de meester denken daar niet zelden geheel anders over en zij zijn het tenslotte die het reisdoel bepalen, zodat ze daar in Appelscha best eens een klantje mislopen.

Al blijft het druk genoeg, want de omgeving is voor wandelingen en fietstochten geschapen en voor een prijsje van ƒ32,50 inclusief slapen en eten zal je niet snel iets beters vinden.

Buiten de natuur en dan met name het Drents-Friese Wold waarin binnenkort wordt begonnen met de bouw van een bezoekerscentrum is de tijd rond Appelscha nog wel met wat andere vermakelijkheden door te brengen. In het tegen het pretpark aanliggende miniatuurpark bijvoorbeeld. Natuurlijk, we hebben al Madurodam voor heel Nederland, maar de drie noordelijke provincies inclusief de Waddeneilanden vonden dat ze ook iets specifieks moesten hebben en dat is elf jaar geleden dit park geworden. Het is ruim bemeten en daardoor is er veel ruimte voor beplanting. Liefst 55.000 planten, bomen, heesters en bloemen geven het geheel een fris en overzichtelijk aanzien.

Alles is verder present, de Martinitoren, de commandeurshuizen van de waddeneilanden, de Waterpoort van Sneek, de Waag van Makkum en ook die van Leeuwarden, de Brandaris en het beeld van de schiere (grijze) monnik van het klooster Klaerkamp in Rinsumageest, de orde die in de middeleeuwen eigenaar van Schiermonnikoog was.

In het uitermate handzame gidsje van het miniatuurpark staat bij ieder onderwerp wel een korte geschiedenis vermeld en hetzelfde geldt voor de verschillende landschappen. Het Gaasterland, de Wouden, het Hoogeveen-ontginningslandschap, allemaal krijgen ze een beurt.

'Us Blau Hiem' kan ik niet ontdekken en dat moet zo blijven. Het zou maar verkeerde reclame zijn,

De echte rustzoeker weet het toch wel te vinden.

'Us Blau Hiem' is gevestigd aan de Oude Willem 3, 8426 SM Appelscha, tel. 0516/431391. Miniatuurpark, Boerenstreek 7a, 8426 BM Appelscha, tel. 0516-433200.

FOTO'S: JOOP FEENSTRA

Publicatiedatum = 03 juni 2000