&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> Eurojet

Patagonië in Emmen

door THIJS JANSEN

EMMEN - Patagonië in Emmen. Veel verder dan het Noorder Dierenpark in Drenthe hoeven we niet te gaan om te kunnen genieten van dieren uit deze Zuid-Amerikaanse regio. Patagonië ligt in het zuiden van Chili en Arentinië en herbergt vele bijzonder diersoorten. Een aantal daarvan behoort tot de vaste bewoners van het dierenpark.

Patagonische zeeleeuwen rusten uit op het strand.
(foto Paul van Gaalen)

Ze krijgen bij de uitbreidingsplannen van de dierentuin voorrang, want het gaat slecht met de natuur in Zuid-Amerika, zegt directeur Henk Hiddingh van het dierenpark in het hartje van Emmen. Behalve voorlichting met behulp van een expositie over de dierenwereld, gaat het park zich ook storten op de bescherming van al die bijzondere dieren in Patagonië.

Guanaco's, een soort lama, lopen bij duizenden door de Patagonische wildernis. (foto Paul van Gaalen)

Daartoe hebben directeur Henk Hiddingh en Liliane Close van de stichting Eco Animal Foundation (EAF) elkaar gevonden. Ze hebben een project opgezet om de natuur daar een handje te helpen. EAF is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de bescherming van de dierenwereld van met name Patagonië.

Waterkwaliteit

Voorlichting is daarbij zeer belangrijk, aldus Liliana Close. Onder meer de Waterleiding Maatschappij Drenthe en Norit Membrane Technologies hebben hun steun bij het project toegezegd. Beide instanties zetten zich in dit geval in voor een verbetering van de waterkwaliteit in het Zuid-Amerikaanse natuurgebied.

Liliane Close van de stichting EAF en directeur Henk Hiddingh van het Noorder Dierenpark in Emmen: Voorlichting over natuur Zuid-Amerika in dierenpark.

Bovendien wordt in het dorp Camarones een eenvoudige verblijfsaccommodatie ingericht, waarnaar in het najaar een eerste reis wordt gemaakt. Er kunnen circa zestien deelnemers mee. Daar kunnen niet alleen bezoekers overnachten, maar tevens wordt er door het Noorder Dierenpark en de stichting EAF voorlichting aan de plaatselijke bevolking gegeven en komt er een nood-opvang voor zieke en gewonde dieren.

Directeur Hiddingh: "Vooral zeeleeuwen en pinguïns raken nogal eens verstrikt in oude visnetten en raken dan vrij ernstig gewond of gaan dood. Voor dieren die het overleven is opvang nodig. Dat geldt ook voor de slachtoffers van stookolie of voor dieren die door overbevissing ondervoed zijn geraakt." Inlichtingen: 0591 618800.

Publicatiedatum = 26 juni 1999