&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Toen vrijende, nu slapende sluiswachter

Doubs in 10 jaar weinig veranderd

door Nelly Duijndam

DÔLE (Fr.) - Tien jaar geleden troffen we op de eerste sluis van de Doubs de sluiswachter vrijend aan. Er lijkt in al die tijd niets verandert. Want nu, tien jaar later, moeten we op dezelfde plek de sluiswachter wakker toeteren.

Nog steeds zijn er te weinig aanlegplaatsen; de dieselolie moet nog bij autotankstations gehaald worden en veel sluizen worden nog met de hand bediend. Maar de rust, de warmte, de prachtige natuur en het stromende heldere water, maken van deze rivier een van de mooiste vaarwateren van Frankrijk. Onthaasting is hier niet nodig.


Dôle aan de Doubs

De Doubs maakt deel uit van het Canal du Rhône au Rhin. In de jaren zeventig lagen er al plannen om dit water bevaarbaar te maken voor grote schepen tot 3000 ton. Nu varen deze schepen vanaf de Middellandse Zee al tot St. Jean de Losne aan de Saône. Een drastische herinrichting van het Canal du Rhône au Rhin zou het mogelijk moeten maken om met 3000 ton naar de Rijn te varen. Zo zou er een binnenvaarweg ontstaan tussen de Middellandse Zee en de Noordzee. Het huidige, 236 kilometer lange, kanaal met 114 sluizen, zou ingekort worden tot een rechtere vaarweg van 229 kilometer met slechts 24 sluizen.

In het jaar 2000 is er echter nog niets te zien van deze grootscheepse kanalisering en zijn de plannen veranderd ten behoeve van de recreatievaart. Gedurende zeven jaren zullen, in de wintermaanden, de oevers gerestaureerd worden; de sluizen gerepareerd, wordt de bewegwijzering verbeterd, en het vaarwater op diepte gebracht. Er komen ook twee nieuwe jachthavens bij. Met dit alles is een bedrag gemoeid van ruim ƒ90 mln. Het streven is, de duizend schepen, die nu elk jaar de Doubs bevaren, te verdrievoudigen.

Het Canal du Rhône au Rhin verbindt de Saône bij St Jean de Losne met de Rijn bij Mulhouse. Van Isle sur le Doubs tot Dôle vormt de rivier de Doubs het vaarwater; de rest van het kanaal is gegraven.

De Doubs
bij Saint Vit.

De Doubs ontspringt in Zwitserland in de buurt van Lausanne en komt bij Verdun sur Sane in de Sane uit. Pas bij Isle sur le Doubs, even ten westen van Montbéliard wordt de rivier bevaarbaar. Tot Dôle is dit tevens het mooiste gedeelte van het Canal du Rhône au Rhin. De gekanaliseerde gedeeltes wisselen zich af met de grillige rivier. Deze slingert door de bergen, die met hun steile rotswanden het water raken.

De stuwen, die naast de sluizen liggen, kunnen een stroming veroorzaken die het moeilijk maakt de sluis goed in te varen. De vaarweg is op sommige plekken van boeien voorzien en door de aanwijzingen van de kaart goed op te volgen is de rivier voor een, ervaren schipper goed te bevaren. Druk is het zeker niet. In een week tijd kwamen we negen boten tegen, waarvan twee geladen vrachtspitsen.

Bij Ranchot loopt de Doubs naast het Canal du Rhône au Rhin.

Jachthavens zijn er bij Montbéliard , Besançon en Dôle. Aanlegplaatsen voor één of twee schepen bij Isle sur le Doubs, Clerval, Baume-les-Dames (ondiep), Saint Vit, Thoraise, Rochefort sur-Neon en Ranchot. Aantal uren varen van Dle naar Montbeliard, afhankelijk van stroom mee of tegen: 30 tot 35 uren.

Gebruikte kaart: guide du Doubs et le Canal du Rhne au Rhin van Vagnon no 2.

Publicatiedatum = 11 november 2000 (Vaarkrant)

terug Frankrijk-intro