Steeds meer aandacht voor welzijn dieren

Boeren doen veel aan natuurbeheer

door Thijs Jansen

ZOETERMEER - Veel veehouders doen in deze tijd van het jaar aan natuurbeheer. Ze onderhouden bijzondere landschapselementen, zoals boomwallen, knotwilgen, poelen en bosjes. Samen met organisaties als bijvoorbeeld de Vogelbescherming spannen heel wat boeren zich in voor de bescherming van weidevogels.

Op veel melkveeboerderijen wordt door de boerin verrukkelijke kaas gemaakt. (eigen foto).

Maar met de veehouders zijn we er in ons land nog niet. De land- en tuinbouw is een bonte verzameling van bedrijven en bedrijfstakken, die onderling heel erg van elkaar verschillen. Vaak zijn het gezinsbedrijven, maar een deel heeft ook een of meerdere arbeidskrachten in dienst.

Veel van deze ondernemers zeggen welkom tegen bezoekers. "Welkom op het platteland, welkom op de boerderijen en de tuinbouwbedrijven", meldt de Stichting Hart voor het Land uit Zoetermeer in een handzaam boekje, dat een overzicht geeft van de hele land- en tuinbouw in ons land.

De producten van onze land- en tuinbouw variëren van bessen tot sierbomen en van eieren tot vleesvee. De automatisering is op sommige agrarische bedrijven flink doorgevoerd, maar een deel van het werk kan nog steeds alleen maar handmatig worden gedaan.

Boeren krijgen niet alleen meer oog voor de natuur, ook het welzijn van de dieren is belangrijk. (eigen foto).

Steeds meer boeren en tuinders produceren duurzaam. Dat wil zeggen dat ze hun bedrijfsvoering in balans brengen met de natuur, de directe omgeving en het landelijk gebied. Zo hebben veel melkveehouders zich verplicht hun weilanden pas na 15 juni te maaien, zodat de vogels er eerst rustig kunnen broeden.

Het melken van de koeien gaat het hele jaar door. Sommige producten uit de land- en de tuinbouw kunnen alleen in bepaalde seizoenen worden geteeld. Maar wanneer de boer ook oogst, hij heeft daarbij steeds meer oog voor de natuur, verzekert de Stichting Hart voor het Land. Inlichtingen: PR Land- en Tuinbouw bv, Postbus 620, 2700 AP Zoetermeer.

Publicatiedatum = 6 februari 1999