Alle Europese vogels nu met zang in huiskamer

Vogelaars komen met CD-rom
aan hun trekken

UTRECHT - Vogelaars hebben maar weinig nodig om hun liefhebberij uit te oefenen. Meestal zijn een verrekijker en wat geduld voldoende om de meest mooie gevederde dieren te zien en te horen. Een boekje met daarin beschrijvingen van de vogels is daarbij een handig hulpmiddel.

Voor wie het geduld niet kan opbrengen zelf de vogels op te zoeken, en uiteraard ook voor de vogelaars die ook thuis willen genieten van hun hobby, is er nu een volledige en geïllustreerde interactieve multimediagids van alle vogelsoorten van Europa op de markt.

Er zijn maar liefst 447 verschillende vogelsoorten in Europa, zo blijkt uit een kijkje in de elektronische gids. Al de Europese vogelsoorten worden uitgebreid beschreven en zijn kleurrijk geïllustreerd met tekeningen en foto's (ook van eieren).

Zang

Vogelaars kunnen bijna overal aan hun trekken komen.

Bovendien bevat de cd-rom de typerende zanggeluiden. Dus voor het gezang van een nachtegaal hoeft een vogelliefhebber de deur niet meer uit. Bij de verschillende vogelsoorten kunnen eigen bevindingen worden genoteerd, die dan in de computer worden opgeslagen.

De Nederlandse uitgave van de tweede volledig herziene en uitgebreide Birds of Europa is van ETI, het Biodiversity Center dat is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zelfs voor een leek is de cd-rom eenvoudig te bedienen. Zo is het simpel de vogels op veldkenmerken te herkennen en op naam te brengen.

Een woordenboek met meer dan 500 trefwoorden verklaart direct de gebruikte termen. Met de interactieve atlas is direct op te zoeken waar soorten in de winter en de zomer voorkomen. Tevens zijn de verspreidingspatronen op één scherm met elkaar te vergelijken.

Erg leuk is een computerquiz met verschillende moeilijkheidsgraden, waarmee de kennis over Europese vogels kan worden getest. De cd-rom Vogels van Europa wordt uitgegeven door Kosmos-Z&K Uitgevers en kost ƒ99. Inlichtingen: 030-2349211.

Publicatiedatum = 9 januari 1999