" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Veel moois in ons land te vinden

Nieuwe De Topografische
Gids van Nederland

door THIJS JANSEN

AMERSFOORT - Het merendeel van de Nederlanders heeft er geen enkel benul van hoe mooi ons land is. Dat wordt wel anders als ze De Topografische Gids van Nederland van Frank van den Hoven (36) uit Amersfoort op hun nachtkastje hebben staan.

Het boek beschrijft maar liefst 15.000 plaatsen. Huidige en vroegere. Ter vergelijking: het telefoonboek kent 3000 plaatsnamen, het postcodeboek bevat er 5000. Wie de gids als een scheurkalender leest (elke dag een bladzijde), heeft drie jaar nodig voor het uit is.

Maar dan weet de lezer dat het boek zich richt op de 10.000 kleinste plaatsen (de buurtschappen en de dorpen) in ons land en niet op de 5000 grootste, want daarover zijn immers al voldoende boeken te koop, legt Frank van den Hoven uit. Veel plaatsen worden summier vermeld, maar als de schrijver denkt dat er wat te melden valt, is hij er als de kippen bij.

Frank van den Hoven: "Heel wat wetenswaardigheden over ons land te vertellen." (eigen foto)

De kleinste plaats is Breezanddijk, zo blijkt uit de Gids. Het ligt aan het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. Deze locatie kan volgens Van den Hoven in het Guinness Book of Records: het heeft namelijk maar één woning (Afsluitdijk 1) en staat in het postcodeboek als aparte buurtschap vermeld.

Zelf noemt Frank van den Hoven zijn boek een uit de hand gelopen hobby. Hij verzamelt onder meer oude topografische prentbriefkaarten en poststukken. Op beide kwam hij plaatsnamen tegen die in een huidige atlas niet zijn terug te vinden.

Hij zegt de 'tik' niet van een vreemde te hebben. "Mijn vader heeft 42 jaar bij de PTT gewerkt, onder meer als voorman bij de sorteerders. Hij moest daarvoor alle plaatsnamen van ons land uit zijn hoofd leren. Er was voor 1978 immers geen postcode." Hij kreeg het eerste exemplaar van de Gids van zijn zoon.

Van den Hoven: "Bij naspeuringen in oude boeken blijkt dat honderden zoniet duizenden plaatsen de laatste eeuwen zijn ontstaan, maar vaak ook al weer zijn verdwenen. Dat komt omdat ze zijn overstroomd, zijn afgebroken, of zijn opgegaan in een nieuwbouwwijk, industrieterrein of zijn opgeslokt door een naburige grote stad."

Vijf jaar geleden ontdekte de auteur van het boek dat er maar weinig materiaal over deze plaatsen was te vinden. Hij besloot dan maar zelf een nieuw aardrijkskundig woordenboek te maken, met alle plaatsen tot het allerkleinste buurtschapje en de ligging daarvan.

Al doende kwam Van den Hoven er achter dat er vaak heel wat bijzondere dingen te melden waren over de plaatsen in ons land. Bijvoorbeeld hoe een dorp aan z'n naam komt, of de ontstaansgeschiedenis, recente ontwikkelingen of bezienswaardigheden.

Frank van den Hoven wil met zijn boek onder meer laten zien dat er zoveel méér in ons kleine landje valt te zien dan die eeuwige geijkte attracties waar men massaal voor in de file staat. "Zo heb je vlak om de hoek bij de Efteling de Loonse en Drunense Duinen. Die zijn nog gratis ook!"

De Amersfoorter heeft inmiddels al weer een nieuwe uitdaging gevonden. Hij wil elke vierkante meter in ons land beschrijven. Daarvoor heeft hij maar liefst een halve eeuw nodig. Van den Hoven hoopt echter op medewerking van buiten of het sneller te kunnen doen. Op dit moment is hij bezig om West-Brabant minutieus in beeld te brengen.

Om De Topografische Gids van Nederland betaalbaar te houden geeft Van den Hoven het werk in eigen beheer uit. De Topografische Gids van Nederland bevat 15.000 plaatsbeschrijvingen, 400 afbeeldingen en telt circa 800 pagina's. Het kost f 125,-, exclusief de verzendkosten. Inlichtingen: 033-4723696.

Publicatiedatum = 19 september 1998