Boerenlandroute dwars door Nederland

Fietstocht met een luchtje

door THIJS JANSEN

AMERSFOORT - Een fietstocht met een luchtje. Zo zou de Boerenlandroute kunnen worden genoemd. Sinds kort is deze route officieel in gebruik genomen. De tocht voert dwars door ons land, van Egmond aan den Hoef tot Enschede, en is ruim 200 kilometer lang.

Tussen Egmond en Enschede staan sinds kort bordjes die de Boerenlandroute aangeven

De tocht laat een dwarsdoorsnede zien van onze agrarische landschappen. En daar wil het vee nog wel eens een poepie laten ruiken, zo blijkt in de praktijk. Vooral als mest over het land wordt uitgereden is het fietsen niet altijd een pretje.

Maar agrarisch Nederland stelt daar wel wat tegenover. Er kunnen zelfs bezoeken aan agrarische bedrijven worden gebracht om dat met eigen ogen te zien en er zijn uiteenlopende mogelijkheden om te overnachten. Te denken valt onder meer aan kamperen bij de boer en logies op de boerderij.

Op de meeste adressen kan ook een kijkje achter de schermen worden genomen. Stadsmensen kunnen daar onder meer ontdekken dat melk niet uit een fabriek komt. Bovendien zal het de fietsers opvallen dat de variatie in landschappen in ons land bijzonder groot is.

Tijdens de fietstocht langs de met behulp van borden aangegeven route zal het de wielrijders niet ontgaan dat de agrarische sector haar stempel op het landschap drukt. Toch zijn er per streek grote verschillen in de landbouw, zo wordt de fietser in de reisgids 'Boerenlandroute' van de Stichting Landelijk Fietsplatform uit Amersfoort uitgelegd.

De route brengt de verscheidenheid in de agrarische sector in beeld, van bloembollenkwekers, fruittelers tot melkveebedrijven en akkerbouwers. Tussen Egmond en Alkmaar gaat de route kort door de zandige polders van Noord-Kennemerland, waar de veehouderij plaats heeft gemaakt voor de bloembollenteelt.

De Boerenlandroute begint in het westen vlak bij de ruïne van het slot van de heren van Egmond. Het omliggende gebied, inclusief de landbouwgronden, is beschermd dorpsgezicht.

Foto's: Thijs Jansen

Onder het kopje Boerenland in Beweging wordt in de routebeschrijving een boekje opengedaan over de ontwikkelingen op het platte land, bijvoorbeeld tussen Alkmaar en Enkhuizen. Daar ligt West-Friesland, dat sinds jaar en dag wordt begrensd door de Omringdijk. Oude polders en droogmakerijen uit de zeventiende eeuw bepalen er het beeld.

Aan de overkant van het IJsselmeer liggen de modern ingerichte Flevopolders. De oversteek kan 's zomers onder meer met een veerboot worden gemaakt. De Flevopolders bieden de landbouw optimale mogelijkheden. Bij Kampen gaat de route door de IJsseldelta.

Vanaf de hoge rivierdijken is het strak verkavelde polderland met zijn talrijke koeien prachtig te overzien. Bij Heino is de overgang van het landschap enorm. De route gaat hier door een intiem kampenlandschap en over beboste Overijsselse stuwwallen, met daartussen jonge veen- en heide-ontginningen.

Het gemengde bedrijf is in Salland en Twente van oudsher sterk vertegenwoordigd. In de routebeschrijving wordt op alle genoemde gebieden dieper ingegaan. Zo is ook een hoofdstuk gewijd aan de geschiedenis van de land- en tuinbouw in ons land. Inlichtingen: 033-4653656.

Publicatiedatum = 13 juni 1998