&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Eurojet
StilteAtlas van Nederland
RUST is schaars goed

door THIJS JANSEN

AMERSFOORT - Rust is een schaars goed geworden in onze drukke samenleving. Veel mensen hebben een toenemende behoefte aan 'even-er-tussen-uit'. Ze zoeken dan ook naar plaatsen waar het stil is. En die zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Er zijn zelfs oases van rust die de huidige gebruikers het liefst zo willen houden. Dus: 'Verboden toegang voor onbevoegden'.

Toch zijn er in ons land nog plekjes waar een mens op adem kan komen. Kerken en kloosters zijn van oudsher daarom bekend. Ze hebben vaak een speciale sfeer, die is doortrokken van stilte. Maar er zijn meer stille plekjes. Natuurgebieden, bedevaartplaatsen en bezinningsoorden, bijvoorbeeld.

De Raad van Kerken zette een aantal van dergelijke plaatsen op een rijtje en kwam onlangs met een 'StilteAtlas van Nederland'. Auteur Thom Breukel schreef over plekken met een hoog stiltegehalte. Één zo'n plek ligt in het meest luidruchtige gebied van Nederland: Schiphol.

Schiphol

Medewerkster van het Stiltecentrum op Schiphol, Henriette Adema van Scheltema: "Het oude centrum voldeed niet meer."

Het Stiltecentrum op de nationale luchthaven dateert uit 1975 en is opgericht door de gezamenlijke kerken. Dit centrum is echter alleen te bereiken voor mensen die gaan vliegen; het ligt voorbij de paspoortcontrole. Net zoals bij veel andere centra wordt op Schiphol gewerkt vanuit een christelijke inspiratie. Binnenkort wordt overigens een nieuw stiltecentrum op de luchthaven in gebruik genomen. Dat maakte onlangs het luchthavenpastoraat bekend. Na de zomer zal het nieuwe centrum worden geopend, aldus medewerkster Henriette Adema van Scheltema. Het oude voldeed niet meer, zegt ze.

Het nieuwe centrum bestaat uit drie delen. Een inloopruimte, een ontmoetingsplaats en een stilteplek. Volgens de medewerkster betekent het nieuwe centrum een uitbreiding van de service op het vliegveld. Want, zo zegt ze, steeds meer mensen komen hier met vragen om hulp. "Ook zijn er mensen die verlegen zitten om een praatje. Of mensen die rondlopen met angsten", aldus Henriette.

Verscheidenheid

In de StilteAtlas is de grote verscheidenheid in opzet en praktijk opvallend. Kerkgebouwen zijn in de atlas beperkt opgenomen, omdat ze dikwijls goed herkenbaar zijn en gemakkelijk zijn te vinden. Er zijn overigens ook niet-christelijke centra in de atlas opgenomen.

En wie de stilte liever buiten opzoekt, kan in de atlas kiezen uit enkele natuurgebieden. Wie echter naar een klooster, bezinningshuis of stiltecentrum wil, die moet eerst bellen voor een afspraak.

Er wordt van bezoekers verwacht dat ze in de huishouding een handje meehelpen en dat ze geen lawaai maken. Ook moeten bezoekers een verblijf niet als een vakantie zien, waarschuwt Thom Breukel. Van de gasten wordt in het algemeen zelfredzaamheid verwacht, zoals lezen, wandelen of fietsen in de omgeving, kortom zich rustig en bescheiden opstellen.

De bewoners hebben hun werk en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Het zijn meestal vrijwilligers die helpen de centra in stand te houden. Verblijfkosten zijn naar draagkracht of, tenzij anders vermeld, niet meer dan vijftig gulden per persoon per etmaal voor eten en slapen.

De StilteAtlas van Nederland is uitgegeven door Uitgeverij Balans uit Amsterdam. Het kost ƒ19,90. Inlichtingen: 020 6268982.

Publicatiedatum = 8 april 2000