&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Eurojet

Agrariërs gooien de deuren open

door Thijs Jansen

HAARLEMMERMEER - Op visite bij agrarische bedrijven in de Haarlemmermeer is een nieuwe attractie in de Randstad. Met ingang van dit jaar kunnen groepen onder leiding van een ervaren gids een tocht maken langs onder meer veeteelt-, akkerbouw-, tuinbouw- en bollenbedrijven in de polder.

Marianne Koeckhoven: "Wij agrariërs hebben dezelfde uitstraling als de omgeving: modern, dynamisch en milieubewust".

EIGEN FOTO

De drooglegging is amper anderhalve eeuw oud, maar heeft in de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo kreeg vlak voor de oorlog de luchthaven Schiphol er een plaats en rukten bedrijven en woningen op. Voor de agrariërs bleef steeds minder ruimte over.

Maar we zitten hier nog wel degelijk, zegt Marianne Koeckhoven-van Haaster van Agri Experience, een organisatie die door een aantal agrariërs in de Haarlemmermeerpolder is opgericht om 'burgers' de gelegenheid te geven een kijkje achter de agrarische schermen te gunnen. Zelf runt ze met haar man enkele tientallen hectare akkerland.

Trots

"En", vervolgt ze trots, "wij als agrariërs hebben dezelfde uitstraling als de omgeving; modern, dynamisch, milieubewust, met een open oog en oor voor de wereld om ons heen. Dat willen we graag laten zien." De deur staat bij de agrariërs in de Haarlemmermeer open voor bezoekers. Zelf toont ze haar bezoek in een schuur duizenden kilo's aardappelen.

En het moet volgens Marianne maar eens worden gezegd: een boer wordt niet gemaakt, maar geboren. Nakomelingen van boeren van het eerste uur zijn er in de polder bijna niet meer te vinden na de recessie eind vorige eeuw. De polder is destijds op een zakelijke manier ingericht; rechte kavels worden begrensd door kaarsrechte twee tot drie kilometer lange wegen en sloten.

Dat oude beeld is weliswaar geweld aangedaan door nieuwe wegen, spoorwegen en startbanen van Schiphol, maar is volgens Marianne zeker nog herkenbaar. Het open gebied heeft kilometers lange doorkijken van dorp naar dorp en de prachtige, door oude Hollandse meester kunstig aan het linnen toevertrouwd, Hollandse luchten.

De Haarlemmermeer huisvest binnen de Ringvaart van oudsher akkerbouwers, veehouders en fruittelers. Bollenkwekers en tuinbouwers hebben intussen ook de ruimte in deze polder ontdekt. Belangstellenden kunnen een dag of een dagdeel op uiteenlopende bedrijven doorbrengen.

Combinatie

Dat kan bijvoorbeeld in combinatie met een bezoek aan een museum over de drooglegging of het Historisch Museum Haarlemmermeer, een workshop met rozen of een bezoek aan landgoed de Olmenhorst, waar tal van soorten fruit elk jaar worden geoogst. Maar hoofdmoot in de polder zijn tocht de akkers. Die bepalen van oudsher het beeld in de polder. Op de akkers groeien over het algemeen granen, uien, suikerbieten en aardappelen.

Bij de bedrijven die hun deuren voor het publiek open zetten is ook een biologische akkerbouwer, die graag wil vertellen over een andere manier van 'boeren'. Omdat na de drooglegging boeren vanuit alle streken in het land naar de nieuwe polder kwamen, zijn alle boerderijen in zeer uiteenlopende stijl gebouwd, maar moderne bedrijfspanden met geavanceerde opslagmogelijkheden winnen terrein.

In het veenweidegebied bij Haarlem en in het centrum van de Haarlemmermeerpolder vinden we volgens onze gastvrouw Marianne Koeckhoven veehouderijen, met soms een kaasmakerij en ©verkoop. In de stallen worden de dieren verzorgd en er lopen altijd kalfjes om geaaid te worden.

Met mooi weer kan een kijkje worden genomen op het land. Er kan worden geproefd van de melk, vers van de koe. Ook kaas en karnemelk, in eigen huis gemaakt, kan worden genuttigd en gekocht. De lichte zanderige grond in het westen van de polder maakt bloembollenteelt mogelijk. Er hebben zich verschillende van dergelijke bedrijven gevestigd. Vooral in het voorjaar is een bezoek aan een bloembollenkweker bijzonder.

Glas

Ten slotte speelt de tuinbouw in de Haarlemmermeer een belangrijke rol. In Rijsenhout, aan de oostkant van de polder, hebben veel tuinbouwbedrijven onder glas zich gevestigd. Er zijn bedrijven die potplanten kweken, rozen of stekjes vanuit zaad voor de zomerbloemenkwekers.

Excursies zijn er voor groepen vanaf minimaal 12 tot maximaal 50 personen. Inlichtingen telefoon: 0252- 621458.

Publicatiedatum = 25 maart 2000