" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Wao-keuring wordt op
andere leest geschoeid

Het nieuwe kabinet gaat strenger letten op de wao-keuringen. Wao'ers die nog kans maken op werk, zullen regelmatig worden herkeurd. Het kabinet denkt aan een keer per half jaar.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) hoopt dat de kansrijke wao'ers op die manier sneller aan een baan geholpen worden. "De kwaliteit van de keuringen kan beter", zegt de kersverse bewindsman. "Er zijn veel verschillen tussen de keuringen, en veel keuringen vinden niet op tijd plaats.

Om de een of andere reden is er bij vrouwen een twee keer zo hoge wao-instroom als bij mannen. Bij 56% van de keuringen is de diagnose echter onbekend. Daar kun je natuurlijk geen beleid op baseren."

Hoogervorst is ongerust over de stijging van het aantal nieuwe wao'ers, maar verder is hij goedgeluimd: "Ik ben de eerste staatssecretaris sinds tijden die niet hoeft in te grijpen in hoogte en duur van de uitkeringen."

Met de werkgelegenheid gaat het steeds beter. In de afgelopen kabinetsperiode zijn er 624.000 mensen extra aan de slag gegaan. Het aantal banen neemt zo snel toe dat er in de 'knelbelt' van West-Nederland naar Noord-Brabant tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan.

Met de groei van het aantal banen wil het kabinet juist nu alles op alles zetten om de mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Daarnaast moeten de oudere werknemers langer aan het werk blijven.

Oudere werklozen boven de 57,5 jaar blijven voorlopig vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Momenteel komt slechts 2% van de oudere werklozen nog aan een baan. Als de ouderen echter weer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zal die sollicitatieplicht voor hen weer worden ingevoerd.

De huidige werklozen boven de 57,5 hoeven zich daar niet druk over te maken, verzekert minister De Vries (Sociale Zaken). Wel worden de ouderen die in de toekomst werkloos worden, verplicht om een aanbod van passend werk te aanvaarden. Daarom moeten binnenkort ouderen die hun baan zullen kwijtraken zich gaan inschrijven bij het arbeidsbureau.

Het programma van de Melkert-banen wordt uitgebreid. Eind dit jaar moeten alle mensen van de eerste groep van 40.000 'Melkertiers' aan het werk zijn. Medio dit jaar waren het er overigens nog maar 30.000.

Er komen de komende jaren 20.000 Melkert-banen bij, die worden omgedoopt tot Instroom/Doorstroom (ID)-banen. De instroombanen hebben een salaris tot 130% van het minimumloon, bij de doorstroombanen wordt dat opgetrokken tot 150%.

Om meer laagbetaalde banen in de marktsector te krijgen, mogen werkgevers ontheffing vragen van de laagste cao-loonschalen. De sociale werkvoorziening krijgt de komende jaren ruim 4.000 extra plaatsen.

In de uitvoering van de sociale zekerheid gaat veel veranderen. Sociale diensten, arbeidsbureaus en uitvoeringsinstellingen (de vroegere bedrijfsverenigingen) gaan samenwerken in de Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Daar gaan ook de wao-keuringen plaatsvinden.

Vanaf 2001 mogen de uitvoeringsinstellingen met elkaar concurreren. Het kabinet belooft nog te gaan praten met werkgevers en werknemers, die fel gekant zijn tegen een deel van deze plannen.