" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken):
"Zwangerschap is geen ziekte"

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof uit de Ziektewet halen.

Tijdens de toelichting op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken stelde de voormalig burgemeester van Zutphen dat "zwangerschap geen ziekte is" en dat het derhalve ook niet meer onder de Ziektewet moet vallen.

In kabinetskringen vond men de uitspraak van Verstand zeer onverstandig. Want de nieuwe bewindsvrouw had desgevraagd geen antwoord hoe ze dit wil gaan oplossen en wie er dan precies de premies moeten betalen. "Zoiets zeg je pas als je een uitgewerkt plan hebt," aldus kringen rond het kabinet.

Nog voor de kerst zal de staatssecretaris een wetsvoorstel over recht op deeltijdwerk naar de Tweede Kamer sturen. Werknemers mogen korter gaan werken tenzij dat grote problemen voor hun werkgever veroorzaakt.

Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan kan de rechter een uitspraak doen. De rechter zal er rekening mee houden dat het korter werken in kleine bedrijven tot problemen bij het vervangen kan leiden. Het midden- en kleinbedrijf dat fel tegen een wettelijk recht op deeltijd gekant is mag nog meepraten over het tijdstip van invoering.

Het recht op deeltijd maakt deel uit van de nieuwe Kaderwet arbeid en zorg, die het voor mannen en vrouwen makkelijker moet maken om werk en zorgtaken te combineren. In deze kaderwet worden de bestaande regelingen voor verlof gebundeld en uitgebreid.

Daarbij gaat het om ouderschapsverlof, calamiteitenverlof voor het verplegen van zieke kinderen, en de Wet op de loopbaanonderbreking van zes maanden die op 1 oktober ingaat.

De komende jaren wordt er fors meer geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dat loopt op tot ƒ250 miljoen extra subsidie en ƒ150 miljoen aan fiscale aftrek in 2002. Uiteindelijk moet er voor alle kinderen tot 12 jaar voor wie dat nodig is, een kinderopvangplaats beschikbaar zijn.