" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Snel naar 100 km/u in de Randstad

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil de 100 km/uur-limiet tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds op snelwegen in de Randstad "zo snel mogelijk" invoeren. 's Nachts en op wegen buiten de Randstad mag 120 km/uur gereden worden, mits de verkeersveiligheid en de geluidsbelasting dat toelaten.

De PvdA-bewindsvrouw denkt mogelijk al eind deze maand op een rijtje te hebben hoe hard er op iedere snelweg gereden mag worden. Daarna gaat het nieuwe regime snel van start.

In haar begroting neemt het fileprobleem zoals steeds de laatste jaren een zeer prominente plaats in. Netelenbos is van plan met frisse moed de belangrijkste knelpunten stevig aan te pakken, maar erkent net als haar voorgangster Jorritsma dat de files nooit helemaal opgelost zullen worden.

Het doel van alle maatregelen is ervoor te zorgen dat de automobilist zijn heilige koe alleen van stal haalt als het echt nodig is. Autorijden zal daarom de komende jaren verder worden ontmoedigd via onder meer rekeningrijden in de ochtendspits, het duurder maken van de prijs per gereden kilometer en de aanscherping van het parkeerbeleid.

Tegelijkertijd worden alternatieven gestimuleerd, zoals verbetering van het openbaar-vervoernet voor 2006. Mensen moeten op een scherm direct kunnen aflezen welke (combinatie van) vervoermiddelen de kortste reistijden bieden. Ook het bieden van deur-tot-deur-arrangementen, telewerken, carpoolen, autodelen en vanpool moeten een steentje bijdragen. Bij dat laatste worden mensen in 6-9-persoonsbusjes van en naar hun werk gebracht.

Het kabinet heeft ook geld uitgetrokken om extra bus- en treindiensten in de spitsuren te laten rijden. Met de Nederlandse Spoorwegen zijn afspraken gemaakt om tot 2003 extra treinen te laten rijden op filegevoelige trajecten. Vooral op de trajecten tussen Dordrecht-Amsterdam-Amersfoort en Amsterdam-Lelystad zullen vaker treinen gaan rijden.

Ook het openbaar vervoer over water krijgt een extra impuls. Een eerste experiment tussen IJmond en Amsterdam loopt reeds. Volgend jaar komen daar proeven bij: de vaarroutes Almere-Huizen, Rotterdam-Dordrecht en de Waterbus Drechtsteden. In nieuwbouwwijken waar de bus of metro nog niet 'voor de deur' stopt krijgen openbaar-vervoerreizigers een vergoeding om dat tijdelijke ongemak op te lossen. De minister wil daarmee voorkomen dat deze mensen noodgedwongen in de auto stappen en daar later niet meer vanaf zijn te brengen.