" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

'Bijstand voor topsporters'

Staatssecretaris Vliegenthart (Sport) wil dat topsporters in wording een uitkering krijgen zolang ze onvoldoende inkomsten hebben uit sponsorgelden.

De opvolgster van Erica Terpstra onderzoekt of ze een regeling kan maken die vergelijkbaar is met de uitkering voor kunstenaars die nog niet rond kunnen komen van de verkoop van eigen kunstwerken. Die krijgen via de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars een uitkering onder het bijstandsniveau. Verder mogen ze beperkt bijverdienen met hun werk.

Vliegenthart bekijkt nu of het mogelijk is deze groep sporters een vergelijkbare uitkering te geven uit het Fonds voor de Topsport.

De PvdA-bewindsvrouw heeft de komende vier jaar ƒ55 miljoen extra voor sport. Driekwart van het geld gaat echter niet naar topsport, maar naar het stimuleren van sportbeoefening door ouderen, gehandicapten en allochtonen.