" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

EZ hakt in
subsidiewoud

Het departement van Economische Zaken gaat flink hakken in het woud van subsidies voor het bedrijfsleven.

In totaal moet er, op basis van afspraken in het regeerakkoord van paars-II, voor ƒ110 miljoen worden bespaard. Philips krijgt daarom van EZ ƒ25 miljoen minder voor onderzoek. Daarnaast wordt het budget voor het Technisch Ontwikkelingskrediet (TOK) voor het bedrijfsleven met ƒ25 miljoen verlaagd.

Voorts wordt de tenderregeling Industriële Energiebesparing met ƒ10 miljoen gekort. De overige subsidies worden volgens het ministerie "beter op het gebruik toegesneden." Dat betekent dat deze subsidies efficiënter worden besteed. Dit alles levert ƒ50 miljoen op.