" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Rechters ontlast door
inschakeling arbiters

Minister Korthals (Justitie) wil dat speciale bemiddelaars juridische conflicten tussen burgers vaker gaan beslechten. De VVD-bewindsman wil hiermee de steeds wassende stroom rechtszaken indammen.

Rechters zullen in de toekomst de strijdende partijen in sommige gevallen verwijzen naar een arbiter. Volgens de liberaal wordt het arbitragesysteem met groot succes al toegepast in andere landen.

De rechtspraak in Nederland moet bovendien veel toegankelijker worden voor de burgers. De besluitvorming moet veel sneller en ook de procedures moeten doorzichtiger worden. Er komt daarom één bezwaarschriftenprocedure. Ook moeten burgers en bedrijfsleven straks bij één loket terecht kunnen voor informatie over subsidies en vergunningen.

"Er dreigt een claimcultuur in Nederland. Het evenwicht tussen algemeen belang en individueel belang kan verstoord raken en ook in minder dringende gevallen klopt men bij de rechter aan. De overjuridisering moet worden tegengegaan", waarschuwt Korthals.

De minister gaat verder puinruimen. Hij wil het onder zijn voorgangers geschonden vertrouwen in en de geloofwaardigheid van justitie en de rechterlijke weer terugwinnen.

De alternatieven voor gevangenisstraffen, zoals taakstraffen, moeten in de toekomst worden uitgebreid. Ook worden nieuwe gevangenisprogramma's ingevoerd, waarbij bijvoorbeeld elektronisch toezicht wordt gehouden op gedetineerden. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de druk op de celcapaciteit afneemt.

De behandeling van gevangenen zal de komende jaren worden versoberd in verband met de voorgenomen bezuinigingen. Korthals sluit niet uit dat er wellicht twee gedetineerden op één cel worden opgesloten.