" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Pronk wil inspanningen
voor milieu versterken

Minister Pronk (Milieu) waarschuwt nu al dat er extra maatregelen genomen moeten worden om milieudoelen te halen, zoals de aanpak van schadelijke broeikasgassen, omdat de aangekondigde afspraken uit het regeerakkoord onvoldoende soelaas bieden.

De bewindsman heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd te berekenen wat de gevolgen zijn van het lopende en aangekondigde kabinetsbeleid. Aan de hand daarvan wil de PvdA'er bepalen wat er extra gedaan moet worden.

Het steekt hem dat het ondanks extra eerdere kabinetsinspanningen niet zal lukken om de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2 (kooldioxyde) in het jaar 2000 met 3% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990, zoals voorgaande kabinetten hebben beloofd. Het RIVM maakte vorige week bekend dat de uitstoot juist is gegroeid tot plus 11% vorig jaar, onder meer door de veel hogere economische groei.

Pronk wil koste wat kost de nieuwe doelstellingen zoals afgesproken op de Klimaattop in Kyoto (-6% voor zes gassen in 2010) halen. Zo snel mogelijk na de komende topconferentie later dit jaar in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires wil hij met een aanvullend pakket maatregelen komen waarmee Nederland de afgesproken doelstellingen kan halen.

De minister kijkt niet alleen naar het einddoel in 2010, maar wil ook tussentijdse doelstellingen formuleren. Hij wil daarop afgerekend worden bij de vraag of zijn beleid deze kabinetsperiode een succes is geweest. Hij wil ook het nieuwe Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) een jaar eerder uitbrengen in 2001 omdat er anders door de naderende verkiezingen geen stevige afspraken gemaakt kunnen worden over toekomstig beleid.

"Het gaat om de kwaliteit van de samenleving, de duurzaamheid van de productie en de geloofwaardigheid, ook internationaal", aldus Pronk. Hij benadrukt dat hij in ontwikkelingslanden niet alleen "de rommel wil opruimen maar ook voorkomen."

Een belangrijk instrument om de doelen te bereiken is voor Pronk betere controle door de overheid op de naleving van milieuregels. In zijn toelichting op de begroting noemde hij opnieuw de mogelijke oprichting van een Milieu Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Iets dat zijn collega Korthals (Justitie) onlangs al direct van de hand wees.