" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Premies ziektekosten fors omhoog

De ziektekostenverzekering wordt volgend jaar voor iedereen duurder. De premies gaan voor zowel het ziekenfonds als de particuliere verzekering fors omhoog.

Mensen die in het ziekenfonds zitten krijgen te maken met een stijging van de nominale premie van maar liefst ƒ140, waardoor deze uitkomt op ƒ356. De werknemerspremie stijgt met 0,35% naar 1,55%.

De stijging is het gevolg van de afschaffing in 1999 van de eigen bijdrage van ƒ200 voor het ziekenfonds en van de toegangsbijdrage van ƒ55 voor de thuiszorg. De awbz-premie neemt eveneens toe: van 9,6 naar 10,25%.

Particulier verzekerden gaan in volgend jaar zo'n 8% premie betalen, een stijging van 1%. De wtz-omslagbijdrage voor particulieren wordt voor verzekerden tussen de 20 en 65 jaar flink duurder met ƒ56. Deze bijdrage komt daardoor uit op ƒ419. Jongeren tot 18 jaar betalen de helft. Bejaarden betalen deze bijdrage sinds dit jaar niet meer.

Het kabinet gaat mogelijk in 1999 al een aantal wijzigingen doorvoeren in het ziekenfonds, waardoor zelfstandigen met een laag inkomen en meer 65-plussers in het fonds kunnen. Ook wordt de ziekenfondsgrens anders berekend, waardoor jaarlijks zo'n 100.000 mensen zich particulier moeten gaan verzekeren.