" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Kabinet pakt
muisarm aan

De gezondheidsschade door geluid op de werkplek en de muisarm wordt door het kabinet onder vuur genomen. De overheid wil met het bedrijfsleven harde afspraken maken over vermindering van het aantal mensen dat met deze risico's te maken krijgt.

De komende vijf jaar moeten 50% minder werknemers worden blootgesteld aan te veel herrie. Verder moeten 10% minder mensen in de komende drie jaar last krijgen van de muisarm. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers gaan kijken of dit soort convenanten ook mogelijk is bij bestrijding van de werkdruk.

In de komende jaren trekt het kabinet ƒ100 miljoen uit voor verbetering van de arbeidsomstandigheden.