" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Minister Jorritsma niet
vliegend nieuwe eeuw in

Vliegen op 1 januari 2000? "Alsjeblieft niet!" riep minister Annemarie Jorritsma bij de presentatie van haar begroting. "En ik ga in die periode ook niet op wintersport. Stel dat de stoeltjeslift blijft hangen!" rilde de bewindsvrouw, gepokt en gemazeld in de politiek, maar een 'groentje' op Economische Zaken.

Jorritsma maakt zich ernstig zorgen over de onderschatting in het bedrijfsleven van het 'millennium-probleem'.

Computers, machines, motoren en huishoudelijke apparatuur zouden wel eens compleet op tilt kunnen slaan als de nieuwe eeuw ingaat. Dat komt doordat de voorgeprogrammeerde chips na '99 op '00 overspringen, en dat opvatten als 1900 in plaats van 2000.

Als bedrijven geen passende maatregelen nemen, krijgt 20% van de ondernemingen te maken met een productieverlies van zo'n twee maanden, blijkt uit een door Jorritsma aangehaald onderzoek van ING Barings. Hierdoor daalt het nationaal inkomen met 1,1%, ofwel ƒ7 miljard.

Hoewel overheid en bedrijfsleven een speciaal 'Millennium Platform' in het leven hebben geroepen, zijn de meeste ondernemingen zich nauwelijks bewust van de risico's, meent Jorritsma. "En als ze er al over nadenken, hebben ze nog geen idee van oplossingen. Laat staan dat ze al maatregelen hebben genomen."

Jorritsma wil dat bedrijven, maar ook ziekenhuizen, gemeenten en andere organisaties hun "vitale objecten" met het oog op de eeuwwisseling onder technische controle brengen.

Er staat een 'leger' klaar van 13.600 computerspecialisten, bijeengebracht door het platform, om het bedrijfsleven te helpen. Ondernemers hebben echter nauwelijks een beroep op deze groep gedaan. "Naarmate de tijd vordert, zal er wel een flinke aanslag op het deskundigenbestand worden gepleegd", verwacht de minister.

Over het leger gesproken: staatssecretaris Van Hoof (Defensie) trekt ƒ635 miljoen uit om ervoor te zorgen dat de computers bij de krijgsmacht op 1 januari 2000 niet op hol slaan. De hoofdmoot van dit bedrag, ƒ352 miljoen, wordt volgend jaar besteed.

Voorrang hebben onder meer de kustwacht, de grensbewaking, de eenheden voor zoek- en reddingsacties, de luchtverkeersbeveiliging en de systemen voor hulp bij rampen.

Jorritsma zet ook hoog in op een ander technologisch verschijnsel, electronic commerce, ofwel handel tussen bedrijven en consumenten via internet en andere elektronische media. Dit kalenderjaar wordt er volgens Jorritsma al voor ƒ1 miljard via internet verhandeld. EZ zal in overleg met het bedrijfsleven tien 'gouden regels' opstellen voor e-commerce, zoals een garantieregeling en een betrouwbaarheidstoets voor de consument.