" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Gemeentelijke lasten
eindelijk wat omlaag

De lokale lasten die burgers aan gemeenten betalen zijn dit jaar voor het eerst in vele jaren gedaald. Belangrijkste oorzaak is de 'Zalm-snip' van 100 gulden, die begin dit jaar voor de eerste keer aan huishoudens werd overhandigd.

Dat blijkt uit de Monitor Lokale Lasten, die staatssecretaris Vermeend (Financiën) gisteren presenteerde.

Terwijl lokale lasten als de onroerende-zaakbelasting en de reinigingsheffingen voor gezinnen in 1996 en 1997 nog met respectievelijk 6,4 en 4,9% stegen is dit jaar sprake van een daling van 3,2%.

In totaal ontvingen dit jaar 6,7 miljoen huishoudens de Zalm-snip, hetgeen meestal via een korting op de onroerende-zaakbelasting gebeurde.

Ondanks het feit dat de Zalm-snip niet in alle gemeenten even goed werkte (o.a. bij studenten en bewoners in verpleegtehuizen) vindt Vermeend dat de maatregel goed heeft voldaan.

Mensen met een minimuminkomen profiteerden het meest van de korting van 100 gulden en zagen hun koopkracht met maximaal zo'n 0,4% verbeteren. Voor de hogere inkomens komt het voordeel op circa 0,1% uit.