" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Het beroep van leraar
krijgt meer aanzien

Minister Hermans (Onderwijs) gaat in de komende kabinetsperiode zijn best doen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Leerkrachten krijgen betere kansen op promotie en hun werk wordt afwisselender.

Het aantal nieuwe leerlingen op de Pabo's en de andere lerarenopleidingen is weliswaar licht toegenomen, maar desondanks zijn er te weinig docenten, zo benadrukt Hermans.

"Je kunt wel allemaal computers in de klassen zetten, maar je hebt dan wel leraren nodig die daarmee om kunnen gaan. Ook voor de verkleining van de klassen is meer personeel nodig", aldus Hermans.

Naast de mogelijkheid om leraren te belonen naar de individueel geleverde prestatie komen er ook meer verschillende functies op scholen, waardoor het werk aantrekkelijker wordt.

Voor kleinere klassen is een extra bedrag gereserveerd dat oploopt tot ƒ720 miljoen in 2002. Uiteindelijk moet dat leiden tot 1 leraar op 20 leerlingen in de eerste vier leerjaren van het basisonderwijs.

Ook voor nieuwe klaslokalen wordt geld uitgetrokken: ƒ40 miljoen volgend jaar en daarna bedragen die oplopen tot ƒ180 miljoen in 2002. Scholen worden vanaf volgend jaar ook beter schoongemaakt. Daarnaast is er ook geld beschikbaar om meer studiemateriaal aan te schaffen.

Tegenover investeringen van ruim ƒ3 miljard staat ƒ550 miljoen aan bezuinigingen, die deels nog stammen uit de vorige kabinetsperiode. "Dat is geen sinecure", geeft Hermans toe. "Er zal een forse aanslag bij het hbo en het wetenschappelijk onderwijs komen te liggen", aldus de bewindsman.

De OV-studentenkaart blijft in de huidige vorm bestaan. Wel moeten studenten die niet voldoen aan de prestatienorm jaarlijks ƒ1000 gaan terugbetalen.