" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Raad van State kraakt ecotax

De Raad van State ziet helemaal niets in het kabinetsvoorstel om de ecotax voor gezinnen fors te verhogen.

Het adviescollege maakt in het traditionele advies pijnlijk duidelijk dat de voorgestelde energieheffing van ƒ3,4 miljard nauwelijks effect heeft op het gebruik van energie door gezinnen. "Zij kunnen hun gedrag nauwelijks aanpassen," aldus de raad.

De Raad van State pleit ervoor om de ecotax op grote schaal te introduceren in het bedrijfsleven. De grootverbruikers worden volgens de raad nu ontzien, omdat ze economisch van zeer grote betekenis zijn. "De financiële prikkel wordt niet gehanteerd waar hij stellig wel zou werken en wel gehanteerd waar hij veel minder werkt."

Ook rekeningrijden, dat in 2001 zal worden ingevoerd, kan op kritiek van de Raad van State rekenen. "Het rekeningrijden neemt de oorzaken van de CO2-uitstoot niet weg," redeneert de raad.

Opmerkelijk is ook dat de Raad van State de aftrek van de hypotheekrente ter discussie stelt. In het kader van de afstemming van de verschillende belastingstelsels van de Europese lidstaten moet ook volgens de raad de eigen woning in de heffing niet buiten beschouwing worden gelaten. "Tijdig zal daarmee rekening moeten worden gehouden om ongewenste schokeffecten te vermijden."

Het college vindt dat het kabinet er met de huidige economische bloei alles aan moet doen om een situatie van begrotingsevenwicht te bereiken. Er is dan ook teleurstelling over de inspanningen voor 1999. Ondanks de te verwachten economische groei van 3% daalt het financieringstekort niet, schrijft de raad. Bovendien zijn er ook risico's aan de stijging van de uitgaven, terwijl de bezuinigingen hierbij achterblijven.

Verder worden er vraagtekens gezet bij de splitsing van de uitvoering van de sociale verzekeringen. De raad vraagt zich af het doeltreffend is dat de verantwoordelijkheden worden verdeeld over de publieke en private sector.

"Essentieel is dat de verantwoordelijkheid voor de publieke controle op en de kwaliteit van die uitvoering gegarandeerd blijft. De sociale zekerheid blijft tenslotte een publieke kernverantwoordelijkheid.".