" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Koninklijk Huis kost ƒ45 miljoen

De kosten van het Koninklijk Huis gaan volgend jaar ruim ƒ1,5 miljoen omhoog naar ruim ƒ45 miljoen. Dit jaar bedragen de geschatte kosten voor het Koninklijk Huis ƒ43.568.000.

Het meeste geld gaat op aan het personeel en het onderhoud van de verblijven van het Koninklijk Huis.

Het jaarinkomen van koningin Beatrix bedraagt ƒ1.347.000. Daarmee geniet de vorstin het hoogste inkomen van de leden van het Koninklijk Huis.

De majesteit wordt gevolgd door prinses Juliana met ƒ762.000, prins Claus met ƒ524.000, prins Willem-Alexander met ƒ400.000 en prins Bernhard met ƒ366.000.