" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Super-Internet

Nederland zou best wel eens wat actiever kunnen inspringen op de ontwikkeling van Internet-2. Momenteel wordt alles aan de Verenigde Staten overgelaten. Daar worden de standaarden voor de computerindustrie en Internet bepaald. Amerika domineert ook de ontwikkelingen rondom deze mogelijke opvolger van het huidige Internet.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) vindt dat ons land ook technisch aansluiting zal moeten zoeken bij dergelijke ontwikkelingen. In plaats van lijdzaam te volgen zou Nederland zich bij de koplopers moeten aansluiten.

Het Amerikaanse Internet-2 project moet het huidige Internet opvolgen. Het netwerk dat gebruik maakt van glasvezelkabels, is aanzienlijk sneller. Internet-2 vloeit voort uit het Next Generation Internet initiatief dat in oktober 1996 werd gelanceerd. De Amerikaanse vice-president Al Gore is de drijvende kracht achter dit project.

Internet-2 is ideaal voor het leren op afstand, videoconferenties en Internet-telefonie. Het voornemen bestaat in de Verenigde Staten een groot aantal nieuwe Points of Presence (PoP's) te bouwen die een gigabit-capaciteit krijgen. Ook in Nederland is het initiatief tot een GigaPort genomen.

Volgens Jorritsma hebben kennisinstellingen, research-instituten en grote ondernemingen ook sterke behoefte aan een dergelijk geavanceerd netwerk. Zo'n super-Internet kan tevens worden gebruikt als 'testbed' voor experimenten met nieuwe toepassingen en producten.

De minister verwacht dat van Internet-2 ook een eigen dynamiek uitgaat. Nieuwe bedrijven zullen zich willen vestigen in gemeenten waar al toegang tot het nieuwe netwerk kan worden verkregen. Deze bedrijven willen namelijk profiteren van innovatieve netwerktechnieken en diensten.

Overheid
De overheid dient zelf meer gebruik te gaan maken van informatie-technologie (IT). Dit kan niet alleen de doelmatigheid vergroten, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening kan erdoor worden verbeterd.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) meldt dat in haar begroting. De Miljoenennota bevat overigens weinig nieuwe plannen op dit gebied.

Alles staat stil omdat eerst het millenniumprobleem moet worden opgelost. Ook de introductie van de Euro vraagt veel mankracht. De ministeries en overheidsdiensten mogen hun handen dichtknijpen als alles op tijd klaar komt.

Minister Jorritsma houdt er al rekening mee dat sommige millennium-operaties de uiterste termijn niet halen. Het zou haar niet verbazen wanneer op 1 januari 2000 de sluizen open blijven staan en bruggen dicht blijven. Maar met handmatige bediening valt de schade te beperken.

Ook acht ze het denkbaar dat salarisadministrateurs even niet op hun computers kunnen vertrouwen en met de hand salarissen zullen moeten berekenen.

Zolang het millenniumprobleem niet is opgelost, valt er van overheidswege weinig innovatiefs op IT-gebied te verwachten. Na 1999 kunnen nieuwe initiatieven tot uitvoering komen zoals het opzetten van een Intranet voor de gehele overheid en de stroomlijning van basisgegevens.

Ook in de gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen valt nog heel wat te verbeteren dankzij de inzet van informatie-technologie.

EZ-winkel
De EZ-winkel op Internet zal in een nieuw jasje worden gestoken. De vormgeving en inhoudelijke structuur zullen dit najaar zijn verbeterd. Bovendien zal de inhoud verder worden uitgebreid.

Volgend jaar zullen naar verwachting op kleine schaal experimenten worden uitgevoerd met externe beleidsdiscussies ter voorbereiding van nieuw beleid.

De site heeft overigens al een interactief karakter. Zo is het mogelijk via een elektronisch vragenformulier abonnementen op e-zines te nemen. Toegesneden informatie kan op basis van informatieprofielen worden aangevraagd. Ook het bestellen van gedrukte publicaties en het kunnen stellen van vragen zijn al standaard.

Intern heeft het ministerie sinds mei 1998 een Intranet, het EZ-web. Hiermee zal de kennis- en informatie-uitwisseling binnen het departement gebaat zijn. Op termijn moet dit ten goede komen aan de EZ-diensten en -producten.

Fenit
Fenit-directeur Sylvia Roelofs is beslist niet tevreden over het beleid dat het kabinet op gebied van informatie- en communicatietechnologie voert. De voorzitster van de IT-federatie mist een integrale visie op het belang en de ontwikkeling van dit terrein.

Politiek Den Haag heeft de laatste jaren prachtige doelstellingen ontvouwd: Nederland moet koploper worden op de digitale snelweg. Nederland moet Brainport van Europa worden. Aan ambities geen gebrek. Maar opeenvolgende kabinetten laten het afweten wanneer het op krachtig beleid ter ondersteuning van deze nobele doelen aan komt.

Ook in de nieuwe begroting worden per departement nog wel wat losse initiatieven genoemd, maar een overtuigende samenhangende aanpak ontbreekt.

Roelofs noemt het beleid ook weinig consistent. Aan de ene kant wordt geld gestoken in het Twinning Netwerk ter stimulering van jong ondernemerschap, aan de andere kant dreigt weer een bezuiniging op de tegemoetkoming in de loonkosten van speur- en ontwikkelingswerk.

In de begroting blijft de precieze omvang van deze bezuiniging onvermeld, wel wordt een bezuiniging van ƒ50 miljoen aangekondigd voor een betere toesnijding van instrumenten op gebruik. Roelofs vreest dat de WBSO (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering speur- en ontwikkelingswerk) in dit kader een veer moet laten.