" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Meer steun voor landgenoten
in buitenlandse gevangenis

Minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) wil zich meer gaan inspannen voor de circa 1600 Nederlandse gevangenen in buitenlandse cellen.

De VVD'er wil in samenwerking met Reclassering Nederland proberen het netwerk van vrijwilligers uit te breiden. Ook moet het departement onze ambassades in landen waar Nederlandse gedetineerden in nood verkeren extra steun geven.

De ambassades zelf dienen meer directe contacten te onderhouden met de plaatselijke machthebbers over de behandeling van de de gevangenen, het voedsel, de hygiëne en de medische verzorging.

Van Aartsen gaat zich in tegenstelling tot zijn Europees gerichte voorganger Van Mierlo weer meer richten op de VS. "De band met de VS is belangrijk, of die nu gaat via de Europese Unie (EU), de NAVO of direct via Den Haag", meent de VVD-bewindsman.

Terwijl Van Mierlo zich meer wilde richten op Frankrijk en Duitsland en vond dat de Europese Unie (EU) een eigen rol had op het wereldtoneel, meent de VVD-bewindsman dat "de EU de VS nodig heeft". De conflicten in Bosnië en Kosovo hebben volgens hem aangetoond dat de EU zonder de VS niets kan uitrichten.

Suriname hoeft niet op extra aandacht van Van Aartsen te rekenen. "Suriname is niet het centrum van het Nederlandse buitenlandse beleid," aldus de liberale bewindsman. Hij staat een praktisch en nuchter Suriname-beleid voor en is niet van plan zich te laten beïnvloeden door de spanningen met Paramaribo als gevolg van het gerechtelijk onderzoek tegen oud-legerleider Bouterse.

Van Aartsen neemt dan ook geen initiatieven voor een top tussen premier Kok en de Surinaamse president Wijdenbosch zolang Paramaribo niet duidelijk aangeeft waarover dat zou moeten gaan.

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) voelt zich voorlopig evenmin geroepen het door Suriname opgeschorte halfjaarlijkse overleg over de besteding van de ontwikkelingshulp te hervatten.