" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Herfkens bepleit rechtswinkel
voor derdewereldlanden

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) pleit voor een 'rechtswinkel' voor arme landen.

Derde-Wereldlanden zouden dankzij de adviezen van dit speciale kantoor, dat in Genève zou moeten worden gevestigd, sterker staan in handelsrechtelijke conflicten met 'rijkere' mogendheden.

Door de slechte kennis van ontwikkelingslanden van het handelsrecht hebben zij minder kans zich op de internationale markt staande te houden.