" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

"We moeten elkaar geen recessie aanpraten"

Kok: Geen reden voor paniek

Premier Kok vindt dat er geen reden voor paniek is nu de economische verwachtingen vanaf volgend jaar iets minder rooskleurig worden en in onder meer Rusland en Zuidoost-Azië grote financiële onrust heerst.

In een toelichting op de begroting voor 1999 erkende de minister-president dat de kans bestaat dat het in Nederland op economisch gebied in 1999 eerder wat kan tegenvallen dan meevallen.

"Maar ik zie absoluut geen reden om elkaar daarom nu een recessie aan te praten. Voor Nederland voorzien we nog steeds een goed economisch jaar; 4% kun je gewoon niet jaren volhouden, dus met 3% groei is het iets minder uitbundig."

Volgens Kok is het, nu het nog relatief goed gaat, wel van groot belang om te werken aan de "weerbaarheid en stabiliteit" van Nederland. "Je zou dat als een soort motto van dit kabinet kunnen zien. Het blijft immers niet altijd mooi weer, dus moeten we alert en waakzaam zijn."

De premier wees onder meer op het feit dat er in ons land een algemene neiging bestaat om net iets te laat te onderkennen dat de economie over haar hoogtepunt heen is. "Dat is een menselijke fout die in het verleden eerder is gemaakt."

Met name richting de sociale partners deed Kok een beroep op realisme. "Het in het buitenland zo geprezen samenwerkingsmodel moeten we straks ook in economisch wat mindere tijden bewaken. De arbeidsvoorwaarden bestaan uit meer dan alleen de loonontwikkeling", aldus Kok.

De premier wil daarom in het komende najaarsoverleg vooral de nadruk leggen op het wegwerken van kraptes op de arbeidsmarkt en het verkleinen van de nog steeds te grote groep Nederlanders die langdurig zonder werk zit.

De premier wees de kritiek op het in 1999 niet dalende financieringstekort van de hand. "Hoewel de economie behoorlijk groeit is sprake van een flinke domper door de tegenvallende gasinkomsten, terwijl we ook de tekorten in de sociale fondsen nu snel willen wegwerken."

Ook minister Zalm (Financiën) benadrukte dat het tekort de komende jaren wel degelijk voldoende aandacht krijgt. "Het tekort van 1,3% voor 1999 is zelfs het laagste percentage dat in de laatste 25 Miljoenennota's is gepresenteerd. Ik snap dus niet wat er te klagen valt."

Kok nam zelfs een voorschot op de eventuele meevallers die dit jaar nog volgen. "In een hoogtijjaar als 1998 zou het me niet verbazen als de belastinginkomsten nog wat meevallen ten opzichte van de huidige berekeningen."