" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Water, stroom en
gas fors duurder

Het verbruik van water, gas en elektriciteit wordt volgend jaar voor gezinnen en kleine en middelgrote bedrijven fors duurder. In totaal moet dat in 1999 ƒ1,6 miljard opbrengen.

Deze verhoging is de eerste stap op weg naar de definitieve 'vergroening' van het belastingstelsel. Dit betekent dat milieuvervuilende activiteiten zwaarder worden belast, terwijl milieuvriendelijk gedrag wordt 'beloond' en de loon- en inkomstenbelasting omlaag gaat.

Drinkwater wordt voortaan tegen het hoge btw-tarief van 17,5% afgerekend, in plaats van tegen het lage btw-tarief van 6%. De 'ecotax' om het gas- en stroomverbruik te verminderen stijgt. Gas wordt ruim 2 cent per kubieke meter duurder, terwijl stroom per kilowattuur 2 cent meer gaat kosten. Daarnaast zullen de milieubelastingen worden aangepast aan de jaarlijkse prijsstijging.

In de Miljoenennota stelt het kabinet dat de ƒ1,6 miljard volledig wordt 'teruggesluisd' naar burgers en bedrijven. Huishoudens krijgen een wat lager tarief in de eerste belastingschijf en de ouderenaftrek wordt verhoogd.

Bedrijven krijgen een verhoging van de 'specifieke afdrachtskorting' (Spak) op de lonen die zij betalen aan werknemers uit 'kansarme' groepen. Ook gaat de belastingaftrek voor zelfstandige ondernemers omhoog. Tevens hoeven werkgevers iets minder ziekenfondspremie te betalen. Dit laatste betekent overigens dat de werknemerspremie voor het ziekenfonds wat omhoog gaat.

Het is de bedoeling dat de energiebelastingen aan het einde van deze kabinetsperiode zijn verdubbeld. Een deel van de opbrengst hiervan, namelijk ƒ500 miljoen, wordt aangewend voor "positieve fiscale prikkels" voor energiebesparing en duurzame energie.

Met dit bedrag moet volgens het kabinet een grootscheepse investering worden gedaan door burgers, bedrijven en organisaties in energiebesparende bouw en technologie.

Huiseigenaren kunnen rond het jaar 2004 rekenen op een soort APK-keuring voor woningen, de Energieprestatiekeuring (EPK). Hiermee zouden alle bestaande woningen ten aanzien van energiebesparing minimaal in dezelfde staat kunnen worden gebracht als vanaf 1985 wettelijk voor nieuwbouwwoningen is voorgeschreven.

Om de ruim 3 miljoen huizen van vóór 1985 in de juiste staat te brengen zou voor ƒ15 miljard aan investeringen nodig zijn, aldus het kabinet.