" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Nederlandse boer moet
grondig reorganiseren

De Nederlandse land- en tuinbouw staat de komende jaren voor de zware opgave om alle sectoren grondig te reorganiseren. Na de glastuinbouw en de varkenshouders - die al zijn begonnen met een herstructurering - komen ook de pluimveesector, de fruitteelt, de melkveehouderij en de akkerbouwers aan de beurt.

Dat heeft minister Apotheker (Landbouw) gezegd in een toelichting op zijn begroting. De D66-bewindsman waarschuwde dat de sectoren zelf het voortouw moeten nemen. De overheid zal alleen ondersteuning bieden met geld en beleid. Voor de varkenshouders is de komende kabinetsperiode bijvoorbeeld ƒ320 miljoen beschikbaar, de glastuinbouw moet het met ƒ45 miljoen doen.

Over de pluimveesector zei Apotheker dat de sector eerst zelf moet proberen te komen tot afschaffing van de dieronvriendelijke legbatterijen. Als dat niet lukt dan zal hij proberen in Europees verband tot een verbod te komen. Mocht ook dat niet van de grond komen dan overweegt Apotheker een nationaal verbod op legbatterijen af te kondigen. "Maar dat is nu nog niet aan de orde," aldus de minister.

Staatssecretaris Faber stelde dat ook de visserij "tegen de grenzen aanloopt". Ook daar zal milieubewuster gewerkt moeten gaan worden. "Als de visstand te veel achteruitloopt zullen er vangstbeperkingen moeten komen. Ook zal er meer energie worden gestoken in vangstmethodes die minder slecht zijn voor het milieu dan de huidige methodes", aldus de PvdA-bewindsvrouw.

Minister en staatssecretaris kondigden verder aan dat er ƒ380 miljoen beschikbaar komt om te zorgen dat de hoeveelheid en kwaliteit van natuurgebieden niet verder terugloopt. Uit de Natuurbalans van de onderzoeksinstituten RIVM en DLO blijkt overigens dat dit onvoldoende is.

Faber waarschuwde verder dat stadsuitbreidingen, nieuwe wegen en andere bouwprojecten de komende jaren "geen nieuwe hypotheken op de natuur mogen leggen". De aantasting van de natuur moet elders worden gecompenseerd.

Het ministerie bezuinigt het komende jaar ƒ50 miljoen. Zo krijgt Landbouwuniversiteit Wageningen ƒ5 miljoen minder subsidie. Er is ƒ10 miljoen minder voor subsidieregelingen, slechts ƒ20 miljoen in plaats van ƒ30 miljoen per jaar voor het Groene Hart en er wordt gesneden in uitvoeringskosten.