" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Toeloop asielzoekers tegenvaller kabinet

Staatssecretaris Cohen (Justitie) kampt al direct met een forse tegenvaller omdat het aantal asielzoekers de laatste maanden wederom sterk toeneemt.

De bewindsman verwacht dit jaar boven de geraamde 40.000 asielzoekers uit te komen als er geen extra maatregelen worden getroffen.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de instroom in het eerste halfjaar 40% hoger was dan in de eerste helft van 1997. Als die trend zich de rest van het jaar doorzet, dan loopt het totaal aantal asielaanvragen dit jaar op tot 48.000.

Voor volgend jaar rekent het kabinet er echter op dat de instroom zal dalen tot 35.000.

De PvdA'er kondigde in een toelichting op de begroting aan met nadere maatregelen te komen. Wel zei Cohen dat de hogere instroom "consequenties zal hebben voor alle punten in de asielprocedure."

Staatssecretaris Cohen gaat nu eerst samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekijken waar de toename van de instroom aan te wijten is. In het regeerakkoord was al een verscherping van het asielbeleid aangekondigd. De geplande herziening van de Vreemdelingenwet wordt volgens Cohen "een majeure operatie" waar hij "met kracht aan gaat werken."

Het tekort aan opvangcapaciteit blijft een probleem. De bewindsman wil de opvang flexibeler maken en vaker een beroep doen op de zogenoemde zelfredzaamheid van asielzoekers. Het kabinet denkt op die manier ƒ60 miljoen te besparen.